ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از توقيف پيام مردم
دستگيری سردبير اين هفته نامه
 
 
 
 

 

محمد صديق کبودوند، دبير سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز يکشنبه (۱۰ تير ماه) در محل کارخود درتهران بازداشت شد. گفته می‌شود وی را به بند ۲۰۹ اوين برده‌اند. کبودوند، سردبير هفته‌نامه «پيام مردم» نيز بود که در سال ۸۳ توقيف شد.

ماموران وزارت اطلاعات پس از دستگيری کبودوند همراه وی به منزل او در ميدان آذربايجان تهران رفته و كامپيوتر، مدارك شخصی و شماری از کتاب های وی را صورتجلسه كرده و با خود بردند.

 هفته‌‌نامه پيام مردم پس از ۱۳ شماره با شكايت وزارت اطلاعات توقيف شد و دادگاه به سه سال توقيف اين هفته‌‌نامه و محدوديت‌هايی برای فعاليت‌های مطبوعاتی كبودوند رای داد. وی همچنين به چهارماه حبس تعزيزی محکوم شده بود.

پيام مردم تنها نشريه سراسری فارسی و كردی بود كه در مناطق كردنشين و سراسر كشور منتشر می‌شد.