ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  چين به طرفداران تعليق
غنی سازی اورانيوم درايران پيوست
 
 
 
 

 

نماينده دائم چين در سازمان ملل متحد در يک کنفرانس خبری اعلام کرد: ايران هم می‌تواند از انرژی صلح آميز اتمی هسته‌ای استفاده کند اما لازمه اين استفاده آنست که ابتدا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند زيرا «موارد مشکوکی در پرونده اتمی ايران وجود دارد» که بايد حل شود.

البته زمان مناسب اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران نيست و بايد اولويت را به گفت و گو داد.  

سفير چين فاش ساخت که نمايندگان پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل و همچنين آلمان بعنوان عضو وابسته و ناظر، در يک کنفرانس تلفنی مشترک بر سر مسئله اتمی ايران و قطعنامه سوم گفتگو کرده اند اما هنوز به تصميم واحدی در اين باره دست نيافته‌اند.

کنترل و بازرسی کليه محموله های بازرگانی ايران و جلوگيری از ورود هواپيماها و کشتی‌های ايرانی به بنادر و فرودگاه های جهان از جمله مفاد قطعنامه جديد است، درعين حال که از هم اکنون برخی کشورها در تدارک اعمال محدوديت هائی از روی سر شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران هستند. از جمله انگلستان که علاوه بر بستن فرودگاه ها به روی هواپيماهای ايران و جلوگيری از پهلو گرفتن کشی های ايران و يا عازم ايران در بنادر جهان طرح مسدود کردن سرمايه های برخی بانک های ايرانی خارج از ايران را مطرح کرده است.