جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جنگ شيعه- سنی
القاعده عراق، ج. اسلامی را
تهديد به جنگ بی رحمانه کرد
 
 
 
 

 

خبرگزاری رويتر گزارش داد که شاخه‌ی عراقی تشکيلات القاعده تهديد کرده است، اگرجمهوری اسلامی به حمايت خود از دولت عراق ادامه دهد، دست به عمليات نظامی عليه شهروندان ايران خواهد زد. اين تهديد از سوی عمر البغدادی، رئيس گروهی که خود را "حکومت اسلامی در عراق" می‌نامد، صورت گرفته است.

رويتراضافه می کند، که اظهارات البغدادی روز يکشنبه ۸ ژوئيه در يک نوار صوتی در اينترنت منتشر شده است.

رئيس القاعده‌ی عراق گفت: ما به ايرانيان، به‌ويژه به رهبران ايران دو ماه فرصت می‌دهيم به حضور خود در عراق و حمايت از دولت آن کشور پايان دهند. در غير اين‌صورت  دست به يک "جنگ بی‌رحمانه" عليه ايرانيان خواهيم زد.

اين تهديد شامل بانک‌ها و ديگر مؤسسات مالی در عراق نيز می‌شود که با ايران مناسبات مالی و اقتصادی دارند. بنا به گزارش ديگر منابع خبری، البغدادی هم‌چنين به آن‌دسته از کشورهای عربی که با ايران مناسبات اقتصادی دارند، اولتيماتوم داده است اين مناسبات را قطع کنند. البغدادی گفت که دولت تهران در قتل سنی‌ها در عراق و انفجار مساجد آنها دست دارد. سخنان البغدادی در وب‌سايتی اينترنتی القاعده منتشر شده است.