ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  کسی تره هم برای رئيس قوه قضائيه خُرد نمی کنند
مرد سنگسار شد
زن در نوبت سنگسار است
 
 
 
 

 

حكم سنگسار يكی از دو متهم پرونده سنگسار تاكستان عليرغم دستور توقف اين حکم از سوی رئيس قوه قضاييه در ملا‌ءعام اجرا شد. آنکه سنگسار شد مرد محکوم به مرگ اين پرونده بود و هنوز تکليف محکوم زن معلوم نيست.

حكم سنگسار اين مرد و زن كه از 11 سال قبل در تاكستان زندانی بودند قرار بود 31 خرداد گذشته در قبرستان شهر تاكستان در ملا‌ءعام اجرا شود، اما روز 30 خرداد دستور توقف حکم توسط هاشمی‌شاهرودی رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد. قرار شد پرونده بار ديگر بررسی شود. حتی قرار بر اين شد گروه ويژه‌ای صدور حكمی را كه بر خلا‌ف بخشنامه محرمانه رئيس قوه قضاييه صادر شده بود بررسی كند، اما قاضی اجرای احكام صبح روز پنجشنبه 14 تيرماه با انتقال متهم مرد پرونده به روستای "آق‌چكن" تاكستان حكم را اجرا كرد. به گفته اهالی محل، اين حكم را تنها ماموران به همراه قاضی اجرای احكام اجرا كردند. در شرايطی كه اهالی محل و يك منبع وابسته به يكی از نمايندگان منطقه، همه اين اتفاق را تاييد و تشريح كردند اما هيچ مقام قضايی حاضر به توضيح و پاسخگويی در اين مورد نشد و تشريح اين اتفاق را به روزهای آينده موكول كردند.

حكم در شرايطی اجرا شد كه روز 33 خرداد مديركل نظارت و پيگيری قوه قضاييه صدور حكم را تكذيب كرده و آن را شايعه خوانده بود.