ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سرمقاله حسين شريعتمداری با الهام از محسن پزشکپور
سه جزيره را نمی دهيم
بحرين را هم پس می گيريم!

 
 
 
 

 

حسين شريعتمداری، "تک تيرانداز" بيت رهبری (به تعبير رهبر) در يک سرمقاله تحريک آميز و جنگ طلبانه جديد، به سبک محسن پزشکپور و پان ايرانيست ها و با همان بازی که هرچند وقت یکبار، او به اشاره دربار راه می انداخت، يکباره طالب پس گرفتن بحرين بعنوان استان از دست رفته ايران شد.

اين نوشته شريعتمداری که آشکارا چنگ و دندان نشان دادن به چند شيخ نشين منطقه خليج فارس و تقابل با ادعای آنها بر سه جزيره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی بود، پيش از آنکه پاسخی باشد به آن ادعا، می تواند عزم کشورهای منطقه برای اتحاد در برابر ايران را تحکيم کند. اين مقاله شريعتمداري ضمنا عمل به توصيه هفته گذشته رهبر است كه در ستايش از دولت احمدي نژاد گفته بود سياست خارجي ايران بايد "طلبكارانه" باشد. معلوم شد كه منظور از "طلبكاري" هم طلبكاري از امريكا و اروپا و ژاپن و ... نيست كه صنايع و بنزين كه هيچ خيار و كدو و قند مصرفي مردم هم به واردات از انها وابسته شده است. بلكه طلبكاري در حد كشورهايي مانند بحرين و قطر و بوركينافاسو و مشابه انهاست.

شريعتمداری نوشت: پنج شنبه هفته گذشته وزرای خارجه، دفاع و امنيتی كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس در پايان اجلاس سه روزه خود در رياض، بار ديگر- و به روال چند ساله اخير- با صدور بيانيه ای از ادعای مالكيت امارات متحده عربی بر جزاير سه گانه تنب بزرگ و كوچك و ابوموسی حمايت كردند و از جمهوری اسلامی ايران خواستند از طريق مذاكره به اختلافات موجود درباره مالكيت اين سه جزيره پايان دهد!

در ميان كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس، همراهی بحرين با ساير كشورهای عضو حساب جداگانه ای دارد، زيرا بحرين بخشی از خاك ايران بوده است كه در جريان يك زد و بند غيرقانونی ميان شاه معدوم و دولت های آمريكا و انگليس از ايران جدا شده است و امروزه اصلی ترين خواسته مردم بحرين بازگشت اين استان جدا شده از ايران به سرزمين اصلی و مادری آن، يعنی ايران اسلامی است و بديهی است كه اين حق مسلم ايران و مردم استان جدا شده آن نبايد و نمی تواند ناديده گرفته شود.