ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه سخنگوی قوه قضائيه
تهرانی ها بزودی شاهد
اعدام 20 اوباش خواهند شد
15 نفر ديگر در نوبت اند. در قروين آقا سنگسار شد، خانم نشد!
 
 
 
 

 

سخنگوی قوه قضائيه "جمشيدی" در يک کنفرانس خبری که پيرامون دستگير رهبران دفتر تحکيم و ادوار تحکيم تشکيل شده بود، تلويحا خبر اعدام قريب الوقوع عده ای از اوباش دستگير شده تهران را اعلام داشت. او گفت:

حكم 20 نفر از اراذل و اوباش ظرف چند روز آينده در تهران اجرا می شود و برای 15 نفر ديگر نيز كيفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائيه اتهامات 20 تن اوباش در آستانه اعدام را تجاوز به نواميس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهی، تجاوز به عنف و لواط اعلام داشت و گفت: اين حكم ظرف چند روز آينده به وسيله دادسرای تهران اجرا می‌شود، اما اجرای علنی و غيرعلنی آن بستگی به تصميم دادسرای تهران دارد.

در بعضی از شهرستان‌ها نيز درمورد اراذل و اوباش احكام اعدام صادر شده كه در مرحله رسيدگی نهايی است.

در رابطه با شورش بنزين به گفته اين سخنگو 100 نفر بازداشت شدند كه 63 نفر به دادسرا معرفی شدند كه از اين تعداد 54 نفر آزاد شدند و پرونده‌های افراد ديگر در حال بررسی است.

جمشيدی يادآور شد كه اتهام بازداشت‌شدگان در حدی نيست كه مجازات‌های سنگين از جمله اعدام داشته باشند.

جمشيدی درباره اجرای حكم سنگسار در يكی از روستاهای گفت: براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامی حكم رجم پيش‌بينی شده كه طريق اثبات آن هم ساده نيست.  حكمی به وسيله قاضی شعبه در تاكستان اجرا شد اما در قوه‌ قضاييه بنا بر اين نبوده كه چنين احكامی به اين شكل اجرا شود و دستور توقفی كه از سوی رييس قوه قضاييه صادر می‌شود برای دقت لازم از سوی قضات در صدور و اجرای چنين احكامی است اما در اين مورد چون حكم قطعی شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلا متوقف است.