ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فرمانده بسيج:
دشمن هميشه عاقلانه عمل نکرده
بايد توانائی خود را افزايش دهيم
 
 
 
 

 

سردار سرتيپ پاسدار محمد حجازی فرمانده بسيج که برای معرفی فرمانده جديد بسيج منطقه در خراسان بسر می برد گفت: استکبار هميشه عاقلانه عمل نکرده و گاهی هم اشتباه کرده است و اشتباه از سوی کسی که خطا زياد دارد، بعيد نيست.  بايد توانايی‌های خود را افزايش دهيم.

دشمن بی‌عقل است و داشتن آمادگی برای مقابله با اين دشمن بزرگ، لازم و ضروريست. دشمن تا شرايط را از نظر فکری آماده نکند، حمله نظامی نمی‌کند. سعی می‌کند پشتوانه‌های مردمی نظام را با دلسردکردن مردم تضعيف كند و آن گاه کار خود را انجام دهد.  دشمن به منظور دلسردکردن مردم اشکالات موجود را برجسته می‌کند.

دشمنان نمی‌خواهند- پس از عراق- به يک اقدام بزرگ‌تر دست بزنند؛ چرا که مساله کوچک‌تر را حل نکرده‌اند و در واقع اين درشت‌گويی‌ها اعتباری ندارد و فقط از موضع ضعف است.

رسانه‌های خارجی سعی دارند بسيجيان را سرکوبگر ندای مخالف معرفی کنند.