ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دبیر سندیکای شرکت واحد

دوباره دستگیر و به زندان منتقل شد

 
 
 
 
 

روز سه شنبه ۱۹ تیر ١٣٨٦ بین ساعت ٧ تا ۵/۷ شب در خیابان گُلپک- تقاطع مسیر باختر- در چند صد متری خانه منصور اسانلو دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را عوامل اطلاعات وامنیت دستگیر کردند. گزارش های دریافتی از محل حاکیست که یک اتومبیل پژو راه را بر اتوبوسی که اسانلو سرنشین آن بود پیچیده و چهار مامور امنیتی از آن پیاده شده و اسانلو را با ضرب و شتم از آن پیاده کرده و با خود بردند. بموجب گواهی شاهدان محلی اسانلو را که مقاومت می کرد تا سوار اتومبیل امنیتی ها نشود، با مشت و لگد داخل این اتومبیل کردند و بردند. اسانلو اخیرا از سفر به انگلستان و شرکت در یک گردهمآئی جهانی کارگری که با اجازه خروج رسمی جمهوری اسلامی انجام شد به ایران بازگشته بود. هنوز معلوم نیست که اگر مقامات امنیتی و غیر امنیتی جمهوری اسلامی از وی پیرامون سفر اخیرش سئوالاتی داشته اند چرا او را رسما به ارگان مربوطه احضار نکرده و با چنین رفتاری وی را دستگیر کرده اند. هنگام انتقال اسانلو به اتومبیل وزارت اطلاعات وامنیت مردمی که شاهد این ماجرا بودند در اطراف ماموران حلقه زده و به این روش اعتراض می کردند و ماموران برای خنثی سازی این اعتراضات پیوسته هشدار می دادند: یک دزد و اوباش را گرفته ایم، بروید کنار!