ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با يک دلار
راه اندازی
 تلويزيون "هما"
را ممکن سازيد

 
 
 
 

 

تلويزيون "هما" که از امريکا برنامه پخش می کرد و مدت ها پيش پخش برنامه های خود را متوقف ساخته بود، بار ديگر با انتشار فراخوانی خبر از بازگشائی مجدد خود داد. دراين فراخوان آمده است که با توجه به رفع پاره ای از مشکلات بيرونی، مديريت اين رسانه در نظر دارد دور جديدی از فعاليت های خود را در صورت استقبال هموطنان آغاز نمايد.

اين رسانه مانند گذشته فعاليت خود را ورای رقابت ها و جناح بندی های سياسی ادامه خواهد داد و از ورود به فعاليت ها و جهت گيری های سياسی و جناح بندی های قدرت(در جمهوری اسلامی) پرهيز داشته و کماکان به اهداف سه گانه زير متعهد و پايبند است:

ـ اطلاع رسانی امانتدارانه

ـ تنش زدائی از مناسبات ايران و آمريکا

ـ آشتی ملي

به همين منظور جميع افراد و گروه ها و سازمان های سياسی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و آموزشی قانونی و مشروع ايرانی در داخل و خارج از کشور می توانند تلويزيون هما را تريبون اختصاصی خود تلقی کرده و در صورت تمايل با مشارکت در برنامه های اين رسانه اهتمام خود را صرف تاسيس و تقويت دور جديد فعاليت اين رسانه نمايند.

هما در نظر دارد در دور جديد در کنار برنامه های قبلی که عمدتاً سياسی بود بخش بيشتری از توليدات و برنامه های خود را به برنامه های فرهنگی و هنری و آموزشی و سرگرمی اختصاص دهد.

با توجه به ميزان سنگين هزينه های راه اندازی يک رسانه تصويری و با عنايت به حضور مکانی تلويزيون هُما در ايالات متحده آمريکا که با توجه به حاکميت تحريم های اقتصادی ايالات متحده عليه ايران عملاً کسب آگهی تجاری به عنوان اصلی ترين منبع تامين هزينه های يک رسانه تصويری را غير ممکن کرده مسئولين اين تلويزيون در نظر دارند تا چنانچه سقف ثبت نام علاقه مندان به راه اندازی اين رسانه به رقمی بين يک صد هزار نفر تا سيصد هزار نفر برسد، وارد فاز دوم جهت تامين هزينه های اين رسانه از طريق اخذ رقمی معادل ۱ دلار آمريکا در ماه از ثبت نام کنندگان کرده تا بدينوسيله ضمن عدم شکستن تحريم های اقتصادی آمريکا، بينندگان خود را با کمترين مبلغ ممکن برخوردار از رسانه ای تصويری نمايند.

در کنار آدرس اينترنتی ثبت نامPeyk@HOMA.TV جميع احزاب و اتحاديه ها و سازمان ها و گروه های قانونی سياسی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و آموزشی در داخل کشور نيز راساً در مراکز خود می توانند به نيابت از تلويزيون هما اين رسانه را در اين مرحله ياری کرده و در مراکز خود صرفاً اقدام به ثبت نام از علاقه مندان بازگشائی هُما نموده و فهرست نهائی خود را به اين مرکز ارسال نمايند.

در مرحله ثبت نام هيچ وجهی از علاقه مندان مطالبه نمی شود