ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دبيرهيات دولت
يک سردار ديگر جنگ عراق
به کابينه احمدی نژاد اضافه شد

دبیرجدید هیات دولت قبلا رابط قتل های محفلی کرمان بوده است

 
 
 
 

 

سردارمجيد دوستعلی بموجب حکمی که احمدی نژاد صادر کرد، به سمت دبير هيات دولت تعيين شد. احمدی نژاد در حکم خود نوشت:

نظر به سوابق جنابعالی در جبهه‌های جنگ تحميلی، به موجب اين حكم شما را با به سمت «دبير هيأت دولت» منصوب می‌نمايم. به اين ترتيب و تا پيش از پايان تعطيلات تابستانی مجلس يک انتصاب مهم ديگر درکابينه احمدی نژاد انجام شد، بی آنکه دامنه مسئوليت های دبيرهيات دولت مشخص شود. از جمله اين که وی رابط با کدام نهادها – از جمله نهادها و سازمان های نظامی- خواهد بود و در غياب احمدی نژاد تشکيل جلسات هيات دولت برعهده وی خواهد بود يا خير. اما، پیش از آنکه مسئولیت و حدود اختیارات او در هیات دولت معلوم و اعلام شده و یا بشود، آشنائی با سابقه او مهم است. از جمله اینکه وی رابط قتل های محفلی کرمان بوده است، که برای بازگشت به گذشته و آشنائی به وی در شماره آینده پیک نت درباره قتلهای محفلی کرمان خواهیم نوشت. قتل هائی که در آن عده ای به سبک قتل های زنجیره ای تهران به قتل رسیدند.