ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حاصل پايان سفر هيات آژانس اتمی به ايران
مانور اتمی رهبر ج.ا
برای تعليق قطعنامه سوم
بازديد از تاسيسات آب سنگين اراک ممکن و مذاکرات تا ماه آينده "اوت" کش داده شد
 
 
 
 

 

درپايان سفر سه روزه هيات نمايندگی آژانس بين المللی اتمی به ايران، اعلام شد که جمهوری اسلامی (درحقيقت رهبر ج.ا) با بازديد بازرسان اين سازمان از تاسيسات آب سنگين در اراک موافقت کرده است. اين اعلام موافقت بعنوان دستآورد سفر هيات آژانس به ايران و گامی در جهت رفع ابهامات از پرونده اتمی ايران گزارش شده است. اين بازرسی قرار است در ماه آينده انجام شود و متعاقب آن نيز گزارش شده است که جمهوری اسلامی خواهان ادامه گفتگوها با آژانس و همآهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا "سولانا" در ماه آينده است. زمانی برای اين مرحله از گفتگوها اعلام نشده و به همين دليل هنوز قطعی نيست که اين مذاکرات درماه آينده مسيحی صورت خواهد گرفت و يا ماه پس از آن.

هيات هنوز گزارش رسمی خود را که بصورت معمول پس از بازگشت از ايران بايد منتشر کند، منتشر نکرده و از جزئيات توافق اطلاعی در دست نيست. با اين حال اين گمان که بزودی دور جديدی از تبليغات جهانی بر محور مانورهای اتمی جمهوری اسلامی برای خريدن زمان و به عقب انداختن اجلاس شورای امنيت و طرح قطعنامه سوم عليه ايران آغاز شود بهيچ وجه غير محتمل نيست. بويژه آنکه هنوز مسئله توقف غنی سازی اورانيوم در دستور امريکا و گروه 1+5 است و بازديد از تاسيسات آب سنگين اراک بعيد است بتواند آن شرط را از دستور کار خارج سازد. بويژه آنکه ادعاهای ديگری در زمينه آماده شدن جمهوری اسلامی برای انتقال شتابزده برخی تاسيسات اتمی به تونل های حفر شده در کوه های نطنز بعنوان آماده شدن ايران برای دفاع در برابر حمله نظامی امريکا انتشار يافته است. اين گزارش را نيز در همين شماره پيک نت می خوانيد.

 

سايت اينترنتی آژانس اتمی بعنوان گزارش غير رسمی از مذاکراتی که هيات نمايندگی آن در ايران داشته اعلام داشت که قرار است يک نشست اختصاصی اوايل ماه اوت 2007 در ايران پيرامون مسائل غنی سازی اورانيوم تشکيل شود. دامنه و محتوی برنامه‌ غنی سازی، از جمله آلودگی اورانيوم يافت شده در تجهيزات و نيز اهداف مطالعات پروژه‌های اتمی که می تواند جنبه های نظامی و توليد سلاح اتمی داشته باشد در مذاکرات ماه اوت قرار است بررسی شوند. زمان بندی اين مذاکرات و همچنين مذاکرات ماه جای ژوئيه در وين نيز به شايعات مربوط به خريد زمان از سوی ايران و مانور برای جلوگيری از طرح قطعنامه سوم در شورای امنيت دامن می زند.