جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه شورای مسلمانان شيعه استراليای غربی
2 هزار پزشک و استاد
قربانی ترورهای کور عراق
 
 
 
 

 

چند روز پيش ترويست ها در پی آفريدن فاجعه ای ديگر درمرکز شهر لندن و در فرودگاه اسکاتلند بودند.

کشتن مردم اينک بصورت يک بازی روزانه درآمده است. مردم خاورميانه قربانی اين هيولا اند. درعراق روزانه ده ها نفر قربانی بمب گذاری هايی از نوع آنچه در انگليس اتفاق افتاده است ميشوند.

از سال 2003 تا کنون بيش از 2000 پزشک و استاد دانشگاه در عراق بوسيله جوخه های مرگ ترور شده اند. اين البته به غير از ده ها هزار زن و کودک و مردان بی گناهی است که دراين مدت در بمب گذاری های خيابانی به قتل رسيده اند.

اين هيولا شيعه و سنی و يا مسيحی و يهودی نمی شناسد. هنوز چند روزی از عمليات انتحاری در هتل المنصور در بغداد که در آن 12 نفر کشته شدند، نگذشته است. شش تن ازاين کشته شدگان  رهبران قبائل اهل سنت در استان انبار بوده اند. اين حمله انتحاری به گردهمايی رهبران اهل سنت صورت گرفت که برای محکوم کردن القاعده گرد هم آمده بودند (25 ژوئن 2007).

شورای مسلمانان شيعه استراليای غربی تروريسم را در هر شکل آن محکوم می کند.

شورای مسلمانان شيعه استراليای غربي

 

اين بيانيه به سه زبان انگليسی، فارسی و عربی منتشر شده است