ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مالکيت بر بحرين نظر شخصی من است!
انتشار توبه نامه شريعتمداری
بصورت آگهی در شرق الاوسط
 
 
 
 

 

حسين شريعتمداری که نقش مهدی ميراشرافی مدير روزنامه "آتش" در دوران مصدق را در روزنامه کيهان و در دوران رهبری علی خامنه ای بازی می کند، 4 روز پس از برپا کردن جنجالی منطقه ای که همچنان ادامه داشته و ابعاد جهانی به خود گرفته است، در يک توبه نامه کوتاه و مختصر، کنده گوئی اخيرش در باره بحرين را پس گرفت. شريعتمداری در سرمقاله خود درکيهان و در پاسخ به بيانيه اخير شيوخ خليج فارس که در رياض و با ادعای مالکيت سه جزيره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، مواضع محسن پزشکپور پان ايرانيست در زمان شاه را درباره مالکيت بر بحرين را تکرار کرد و شيعيان آن را خواهان بازگشت به دامن اسلام حاکم در جمهوری اسلامی معرفی کرد!

پس از جنجالی که با اين سرمقاله برپا شد؛ حسين شريعتمداری ابتدا با "شرق الاوسط" مصاحبه کرده و سپس متن کوتاهی را دراختيار خبرگزاری خودی "فارس" گذاشت که اين خبرگزاری نيز آن را بعنوان خلاصه مصاحبه شريعتمداری منتشر کرد. شريعتمداری در اين توبه نامه که باحتمال بسيار با پرداخت پول آگهی در شرق الاوسط منتشر شده گفت:

سرمقاله كيهان در باره "بحرين بخشی از خاك ايران است" نظر شخصی من بوده است.

شريعتمداری از اين جهت آن سرمقاله را نظر شخصی خود اعلام داشت که نوشته های او را معمولا نظرات رهبر و شورای فرماندهان سپاه می دانند و به همين دليل سرمقاله وی در باره بحرين يک تهديد جنگی در منطقه تلقی شد.

شريعمتداری گفت که اختلاف نظر در باره آنچه که او در سرمقاله اش عنوان کرده در داخل ايران و خارج امری عادی و طبيعی است.

شريعتمداری نگفت و انتظار نيز نمی رفت بگويد که پس از نوشتن اين سرمقاله در پشت صحنه حکومتی چه بحث هائی جريان يافته و معترضين او چه کسانی بوده اند و توبه نامه منتشره در شرق الاوسط به دستور رهبر بوده يا خير؟