ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  شورش مسافران در ترمينال شماره 4  
 
 
 

 

سايت روز به نقل از روزنامه قدس خبر دست و پاشکسته ای را به شرح زير منتشر کرد:

مدير روابط عمومی‌سازمان هواپيمايی درباره علت تاخيرها گفت كه علت اصلی تاخيرها نقص فنی هواپيماها بوده است.

مسافران اين پروازها در حالی كه بسيار از تاخير در پروازشان عصبانی بودند اقدام به شكستن شيشه‌های گيت و سالن‌های ترمينال 4 كردند. اعتراض برخی از مسافران نيز منجر به درگيری فيزيكی آنان با ماموران حراست فرودگاه و نيروی انتظامی ‌شد.

در اين خبر مشخص نيست حادثه چه روزی و در کدام فرودگاه اتفاق افتاده و در اين درگيری کسانی دستگير شده اند يا نه؟ و يا کدام پروازها در کدام مسير با تاخير روبرو شده اند؟ و اين تاخير ها همچنان ادامه دارد يا خير؟ بهرحال حادثه ای گزارش شده که ميزان خشم مردم و نا باوری به استدلال های حکومتی را ثابت می کند. همچنان که بيم از پيگرد و متهم شدن به عبور از خط قرمز ها چه بلائی بر سر خبر نويسی در مطبوعات و سايت های رسمی آورده است!