ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 
سئوال روز:
آنها که می خرند کيستند؟
چوب حراج بر شرکت های
نفتی، پتروشيمی، فولاد و کشت و صنعت

هنوز معلوم نيست اين صنايع و شرکت ها به چه کسانی و چه شرکت های نوتاسيسی فروخته و يا واگذار می شوند و هويت، نام و مشخصات خريداران اين شرکت ها چيست؟ اين پنهانکاری امنيتی عملا آن حدس و گمان هائی را تقويت کرده که بموجب آن، شماری از فرماندهان سپاه و بسيج با سرمايه ای که معلوم نيست از کجا جمع کرده اند و يا از کجا به حساب آنها منتقل شده شرکت های جديد برای خريد اين صنايع را تاسيس کرده اند. بخشی از وحشت اخير موتلفه اسلامی و سرمايه داران بزرگ تجاری و صاحبان بنيادهائی که در سه دهه گذشته حاکم اقتصاد کشور بوده اند و اکنون منتقد ملايم دولت شده اند، از پيدا شدن سر و کله اين سرمايه داران جديد است که بجای تسبيح، تفنگ دراختيار دارند!!

 
 
 
 

 

هيات عالی واگذاری و خصوصی سازی، متعاقب فرمان رهبر در باره لغو اصل 44 قانون اساسی 17 شركت نفتی را وارد بورس کرد.

معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بنام "مهدی عقدائی" گفت: قيمت‌ گذاری دو شركت تصويب شد و در هفته آينده از طريق سازمان بورس آگهی خواهند شد. اين دو شرکت عبارتند از نير و ترانس با 44/5 درصد از طريق بورس و 16/28 درصد از طريق سهام كشت و صنعت شهريار به مزايده گذاشته می شوند.

واگذاری چهار شركت نفتی را  قبلا هيات دولت تصويب کرده و واگذاری 17 شركت نيز اکنون تصويب شده است که از جمله شركت‌های تابعه شرکت ملی نفت ايران هستند. مانند شركت حفاری شمال، شركت پتروپارس، شركت پترو ايران، شركت خدمات مهندسی و توربين و شركت خدمات ترابری و پشتيبانی نفت.

شركت‌های تابعه صنايع پتروشيمی که واگذاری آنها تصويب شده نيز عبارتند از پتروشيمی اميركبير، پتروشيمی شهيد تندگويان، پتروشيمی فن‌آوران، پتروشيمی بيستون و پتروشيمی غدير.

شركت‌های تابعه شركت ملی گاز ايران که واگذاری آنها نيز تصويب شده عبارتند از شركت گاز استان همدان، گاز استان سمنان، گاز استان چهارمحال و بختياری، گاز استان زنجان و مجتمع پالايش گاز بيدبلند. همچنين شركت‌های زيرمجموعه پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران که واگذار می شوند عبارتند از شركت پالايش نفت اصفهان، شركت پالايش نفت تبريز. واگذاری همه آنها در هيات عالی واگذاری تصويب شده است.

تا اين مرحله واگذاری 21 شركت تصويب شده  و شركت‌های ديگری  در برنامه اند.

همچنين پنج در صد از سهام بيمه‌ها و بانك‌ها واگذار می شود که اين واگذاری نيز تصويب شده است. اين سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد.

همچنين يك بلوك 40 درصدی و يا دو بلوك 20 درصدی فولاد خوزستان، مس و آلومينيوم ايران نيز عرضه بين‌المللی خواهد شد. فولاد مباركه اصفهان نيز عرضه بين المللی می شود.

آگهی عرضه‌های بين‌المللی در سايت‌های خارجی و روزنامه‌های انگليسی زبان منتشر خواهد شد، که تا اواخر شهريور کار آنها تمام می شود.

نه معاون واگذاری گفت و نه خبرنگار پرسيد و نه از طريق بورس تهران اعلام می شود که اين صنايع و شرکت ها به چه کسانی و چه شرکت های نوتاسيسی فروخته و يا واگذار می شوند و هويت؛ نام و مشخصات خريداران اين شرکت ها و نام شرکت های خريدار چيست. اين پنهانکاری امنيتی عملا آن حدس و گمان هائی را تقويت کرده که بموجب آن، شماری از فرماندهان سپاه و بسيج با سرمايه ای که معلوم نيست از کجا جمع کرده اند و يا از کجا به حساب آنها منتقل شده شرکت های جديد برای خريد اين صنايع را تاسيس کرده اند. بخشی از وحشت موتلفه اسلامی و سرمايه داران بزرگ تجاری و صاحبان بنيادهائی که در سه دهه گذشته حاکم اقتصاد کشور بوده اند از پيدا شدن سر و کله اين سرمايه داران جديد است که بجای تسبيح، تفنگ دراختيار دارند!!