جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا
حمله به ايران منتفی است
اگر دنبال سلاح اتمی نباشند
 
 
 
 

 

سولانا مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا در يک مصاحبه تلويزيونی و با اشاره به بازگشت هيات سازمان انرژی اتمی از ايران و حاصل مذاکراتی که در ايران انجام دادند گفت:

در روزهای اخير توانستيم همکاری تنگاتنگ تر و عميق تری ميان آژانس بين المللی انرژی اتمی و تهران داشته باشيم. البته اين مذاکرات مسئله هسته ای ايران را حل نخواهد کرد اما اين نشانه ای مثبت برای برقراری اعتماد ميان جامعه بين المللی و ايران است. ما عقيده داريم ايران حق دارد از انرژی هسته ای استفاده کند امابر اساس ان پی تی حق ندارد از آن برای اهداف نظامی استفاده کند.

درهای گفتگو در دو زمينه، چه در زمينه مذاکرات و چه در زمينه سازمان ملل و مجازات ها باز است. اين دو مسئله به موازات هم پيش می رود و اميدوارم که اين دو مسير به هم برخورد کند و ايران بتواند تضمين کند برنامه هسته ای اش نظامی نيست.

- آيا می توان گفت احتمال جنگ با ايران تضعيف شده است ؟

سولانا: اميدوارم اين طور باشد واميدوارم ايرانيان متوجه مسئوليت خود در قبال جامعه بين المللی باشند وهمه ضمانت های لازم را بدهند که برنامه هسته ای شان برنامه ای صلح آميز است.