ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ارتباط زنجيره ای  
گرانی گوشت، کمبود جو و علوفه
گرانی حمل و نقل و سرانجام
بحران بنزين
 
 
 
 

 

70 درصد گرانی گوشت به علت كمبود علوفه و افزايش قيمت آن و 30 درصد به علت افزايش قيمت بنزين است كه باعث افزايش هزينه حمل و نقل علوفه، دارو، مكمل‌های غذايی و .... شده است.  

 دامداران رسما پنج درصد بر قيمت گوشت اضافه کردند و چندين در صد هم واسطه ها و قصاب ها اضافه کردند و حالا گوشت گوسفند رسيده به کيلوئی چهار هزار و 200 تومان.

اينها را رئيس هيات مديره مرکز همکاری های امور دام در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی می گويد. همين فرد اضافه می کند:

قيمت جو از كيلويی 195 تومان در هفته گذشته به كيلويی 225 تومان رسيده و قيمت يونجه از 145 تومان به 160 تومان و توفاله چغندر از 150 تومان به 220 تومان افزايش يافته است. نتيجه اين افزايش قيمت ها اين شده که  گوشت گوساله که تا پايان خرداد ماه كيلويی چهار هزار و 50 تومان بود الان به كيلويی چهار هزار و 150 تومان رسيده و گوشت گوسفند به كيلويی چهار هزار و 150 تا چهار هزار و 200 تومان.

دولت بايد يك و نيم ميليون تن جو وارد كند تا مشكل دامداران حل شود و قيمت كاهش يابد.  الان فصل برداشت جو است اما به دليل اينكه از سال گذشته كمبود جو داريم قيمت آن افزوده شده است.

70 درصد گرانی گوشت به علت كمبود علوفه و افزايش قيمت آن و 30 درصد به علت افزايش قيمت بنزين است كه باعث افزايش هزينه حمل و نقل علوفه، دارو، مكمل‌های غذايی و .... شده است.