ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

50 سرتيپ سپاه برای رفتن به مجلس آينده استعفا دادند
مجلس هشتم
مجلس شورای سرداران!

 
 
 
 

 

پنجاه سردار سپاه پاسداران برای انتخابات و رفتن به مجلس آينده از سمت های خود استعفا داده و مراتب را به وزارت کشور اطلاع دادند. بيشتر سردارانی که استعفا داده اند سرتيپ سپاه و حتی دارای درجه ای بالا از آن هستند. گفته می شود که پذيرش يا رد استعفای آنها در حيطه اختيارات علی خامنه‌ای، بعنوان فرماندهی كل قواست و تائيد وی به معنای تائيد شورای نگهبان نيز هست. يعنی حداقل 50 نماينده جديد مجلس آينده فرماندهان سپاه خواهند بود و به هر ترفندی از صندوق ها در خواهند آمد، زيرا تائيد رهبر و شورای نگهبان را يکجا خواهند داشت.
اين درحالی است که از فراکسيون نظامی مجلس هفتم نيز قطعا شمار زيادی تائيد صلاحيت شده و در مجلس آينده نيز حضور خواهند داشت.