جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درمحافل سياسی ايران:
پيام ويژه و محرمانه
البرادعی برای مقامات ايران
 
 
 
 

 

در برخی محافل سياسی ايران گفته می شود که رئيس آژانس انرژی اتمی، طی يک پيام غير مستقيم برای رهبران جمهوری اسلامی دو نکته را طرح کرده است. نکته اول اين که خطر حمله به ايران را جدی تلقی کنند و از آن فاصله بگيرند، نکته دوم اين که او خود نيز ديگر موقعيت ثابتی ندارد و باحتمال بسيار از راس سازمان مذکور کنار می رود و رهبری اين سازمان دستخوش تغييرات وسيع خواهد شد. البرادعی در پيام خود تاکيد کرده است که تعامل با رهبری آينده سازمان انرژی اتمی برای ايران بسيار دشوارتر از گذشته خواهد بود و شورای حکام اتمی اين سازمان را بيش از گذشته تابع تصميمات شورای امنيت خواهند کرد.

پيرامون کانال انتقال اين پيام اطلاعات دقيقی نقل نمی شود، اما اين حدس قوی است که "سولانا" همآهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در تماس با لاريجانی نقطه نظرات مشابهی را با وی در ميان گذاشته باشد و يا پيام البرادعی را بصورت شفاهی نقل کرده باشد.