ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فرقه دمکرات آذربايجان ايران:
مردم ايران و جهان
چقدر از عمق فاجعه عراق با خبرند؟
 
 
 
 

 

سايت فرقه دمکرات آذربايجان ايران، يادداشتی را منتشر کرده که بخش هائی از آن را می خوانيد:

خبر گزاری های جهان خبر شيوع بيماری وبا در عراق را به سراسر جهان مخابره  کردند.

يونيسف، بخش کودکان يونسکو  از شيوع بيمار وبا در عراق خبر داده است. سازمان ملل تقاضای کمک های مالی و پزشکی کرده است. طبيعی است اگر اين بيماری به موقع مهار نگردد در مرزهای عراق محدود نخواهد ماند.

عراق همچنان در دود و آتش می سوزد و مردم بی دفاعی که در روی کار آمدن صدام و غيره هيچ نقشی نداشتند در اين دود و آتش می سوزند.  در عوض، چندی پيش نيو يورک تايمز خبر از ناپد يد شدن 100 تا 300 هزار بشکه نفت در عراق را منتشر کرد. دمکراسی در يک محيط آرام که افراد تاب تحمل شنيدن نظرات همديگر را داشته باشند، قابل اجرا است. هم اکنون  در عراق مردم يکدگر را می کشند. آنطور که پيداست به اين زودی عراق روی آرامش را نخواهد ديد. چه بسا اين نا آرامی ها به ساير نقاط سرايت کند.

حالا ديگر سر و کله ارتش های ديگری هم در عراق پيدا شده است. ارتشی که دشمن تمام بشريت است. هم دشمن سنی هاست، هم دشمن شيعه ها و هم دشمن کردها و دشمن القاعده. ارتش آمريکا نيز از آن در امان نيست. انگليسی ها هم در مقابل آن تاب تحمل ندارد. روس و چينی ها و ايرانی ها و غيره و غير هم در مقابل آن در امان نيستند.

اين ارتش جرار، انواع بيماری ها و از جمله وباست. شايد اين بيماری از طريق يکی از گروه های درگير در عراق منتقل شده باشد. چه کسی می داند؟ مگر "ايدز" را در افريقا شايع نکردند؟

وجدان جهانی برای جلو گيری از اين فاجعه کجاست؟ آگاهی مردم جهان از ابعاد اين فاجعه تا چه ميزان است؟ جهان جای خود، مردم ايران خود چقدر از عمق اين فاجعه باخبرند؟