جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شبکه خبری CBS
کابوس کودتای نظامی ها
برفراز سر دولت عراق

 
 
 
 

 

در عراق زمزمه های تازه ای آغاز شده است که اگر به حقيقت بپيوندد، بار ديگر ارتش عراق دست بالا را در صحنه سياسی عراق برعهده خواهد گرفت و ميليتاريسم دراين کشور دوباره

زنده خواهد شد. سايت سی. بی . اس از خود "مالکی" نخست وزير عراق گزار داد که نخست وزير عراق اين روزها نگران يک کودتای نظامی دراين کشور است و کابوس کودتا بر سر دولت اين کشور سايه افکنده است. مالکی در گفتگو با اين شبکه خبری گفت که بعضی از افسران ارتش عراق مشکلاتی را فراهم کرده اند و حتی امنيت کارهای عملياتی ارتش را به مخاطره می اندازند. من نمی ترسم ولی بايد ارتش را زيرنظربگيريم چون آنها هنوز به رژيم گذشته وفادارهستند و امکان طرح يک کودتا ازطرف آنان وجود دارد. اينها به دمکراسی اعتقادی ندارند. مالکی همچنين تاکيد کرد که دولت کنونی عراق از دولت امريکا دستور نمی گيرند، بلکه برعکس امريکائيان از دولت عراق می پرسند چه کنند!