جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اختلافات از پرده بيرون افتاده
البرادعی زير فشار امريکا
صحنه را ترک خواهد کرد!

 
 
 
 

 

کاندوليزا رايس وزير خارجه امريکا و البرادعی رئيس آژانس انرژی اتمی عملا  بر سر مسئله اتمی ايران وارد يک جدال بی پروا شده اند. اين جدال از لحظه ای علنی شد که البرادعی در آخرين اظهار نظرهای خود نسبت به جنون امريکا برای حمله به ايران هشدار داد. رايس در سفر سه روز پيش خود به اسپانيا اين مجادله را با لحنی تند نسبت به البرادعی علنی کرد و اين درحالی است که در محافل سياسی ايران از 10 روز پيش درباره پيام محرمانه ای صحبت بود که البرادعی برای برخی مقامات ايرانی فرستاده و در آن نسبت به جنوب امريکا برای حمله به ايران هشدار داده بود. البرادعی در آن پيام تاکيد کرده بود که جنون کاخ سفيد را جدی بگيريد و ضمنا من از اين مقام بزودی کنار گذاشته خواهم شد.

اين خبر در شماره شنبه 5 خرداد پيک نت منتشر شد که آن را ميتوانيد يکبار ديگر از اينجا بخوانيد!

رايس در پايان سفر اروپايی خود، در اسپانيا گفت: سازمان انرژی اتمی يک نهاد فنی است و وظيفه اش تعيين سياست و اظهار نظر سياسی نيست و آقای البرادعی بهتر است به کار خودش برسد.

البرادعی در مصاحبه با راديو بی بی سی گفته بود:

"کسانی که خواهان بمباران تاسيسات اتمی ايران هستند، "ديوانه های تازه" اند."

http://www.peiknet.com/1386/10khordad/05/index05.htm