ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  براندازی شيرين!
اعتصاب وسيع کارگران
در نيشکر هفته تپه خوزستان
 
 
 
 

 

بيش از 5 هزار کارگر نيشکر هفت تپه از آغاز سال 86 تا کنون دستمزد نگرفته‌‏ و در اعتصاب به سر می‌‏برند. اين اعتصاب از مرز 5 روز گذشته و کارگران گفته اند که اگر حقوقشان پرداخت نشود به اين اعتصاب ادامه خواهند داد.

شايعات حکايت از احتمال خصوصی سازی  اين کارخانه دارد. کارخانه‌‏ای که 5 هزار کارگر دارد. کارگران می گويند: بابت حقوق ۵ هزار کارگر نيشکر هفت تپه، ماهانه چندين ميليارد تومان نقدينگی به اقتصاد استان خوزستان تزريق می‌‏شود. در حال حاضر اعتصاب در داخل کارخانه است و از روز گذشته فعاليت بخش های اداری، بهره وری و فروش نيز مختلف شد و بخش اداری به اعتصاب پيوست.

کارگران تهديد کرده اند که در صورت توجه نشدن به خواست هايشان در محل های ديگری همچون استانداری، اداره کار، دادگستری، اداره صنايع و ساير ادارات مرتبط و غير مرتبط تجمع خواهند کرد.

اين کارگران با تاکيد بر اينکه عده‌‏ای تاجر رانت‌‏خوار وابسته به از ما بهتران, ميليونها تن شکر وارد کرده و باعث بحران صنايع قند و شکر شده‌‏اند، گفتند: انبارهای شرکت تا سقف انباشته از شکر است و بازار فروش ندارد.

( يکی از اين از ما بهتران که کارگران به آنها اشاره کرده اند آيت الله مصباح يزدی است که از بزرگترين وارد کنندگان شکر است و به همين دليل نه دولت و نه هيچ بخش حاکميت و حتی مجلس جسارت اظهار نظر صريح درباره واردات شکر را ندارند. از آنجا که تاکنون هر نوع بيان خواست و اعتراضی در دولت يکدست نظامی- امنيتی مهر براندازی نرم، مخملی، رنگی خورده، احتمالا مقامات امنيتی اين اعتصاب را با توجه به نوع توليد( شکر) بايد براندازی شيرين اعلام کنند!)