جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امريکا از روی آب، به زير آب می رود
يک زير دريائی اتمی امريکا
راهی آبهای خليج فارس شد!

 
 
 
 
 

در آستانه گشايش اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی و سرمايه داری جهان، که مطابق پيش بينی ها، بزرگترين چانه زنی ها برای رسيدن به وحدت نظر برای نوع و روشن مقابله با جمهوری اسلامی در آن صورت گرفت، يک خبر کوچک اما خطر ناک نيز روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت. بموجب اين خبر که از جمله خبرگزاری رويتر نيز آن را مخابره کرد، امريکا يك زير دريايی اتمی جديد به خليج فارس اعزام كرد. اين زير دريائی "اوكلاهماسيتی" نام دارد و از طريق دريای سرخ راهی خليج فارس شده است.