جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ميان روسيه و امريکا
بازی با برگ ايران اتمی
در اجلاس 8 قدرت جهان
 
 
 
 

 

اجلاس 8 کشور بزرگ سرمايه داری جهان که در شمال آلمان تشکيل شده بود با صدور قطعنامه ای به کار خود پايان داد. با آنکه بيشترين پوشش خبری اين اجلاس به مسئله استقرار سپر موشکی امريکا اختصاص يافت، اما قطعنامه پايانی اجلاس نشان داد که اين مسئله نيز بخشی از مسئله اصلی اجلاس، يعنی نوع  فشار و حتی تقابل با ايران بوده است. در يک بده بستان، رئيس جمهور روسيه و رئيس جمهور امريکا تقريبا به اين تفاهم رسيدند که سپر ضد موشکی مورد نظر امريکا با هدف مقابله با موشک پرانی احتمالی جمهوری اسلامی بجای استقرار در دو کشور سابق بلوک شرق، يعنی لهستان و جمهوری چک، در جمهوری آذربايجان مستقر شود. پوتين به بوش پيشنهاد کرد تا از رادارهای مستقر در جمهوری آذربايجان که در اجاره روسيه است برای هدفی که امريکا دارد استفاده شود. ( به مصاحبه يک عضو شورای فدرال روسيه در همين شماره پيک نت مراجعه کنيد.)

اين پيشنهاد و توافق ضمنی بوش با آن، به تفاهم بر سر نوع تقابل با برنامه اتمی جمهوری اسلامی از طريق شورای امنيت و اتحاد رای در اين شورا انجاميد. توافقی که از هم اکنون و در قطعنامه پايانی اجلاس 8 منعکس است. دراين قطعنامه نه تنها از اصطلاح "فشار بيشتر" به جمهوری اسلامی استفاده شده، بلکه بر اصطلاح "تدابير شديدتر" نيز تاکيد شده است. قطعنامه پايانی اجلاس 8 بر خلاف آن حدس و گمان هائی که جمع شدگان در بيت رهبری و شورای امنيت ملی و دولت احمدی نژاد به همراه گروهی از فرماندهان سپاه بدان دل بسته بودند، نه تنها غنی سازی اورانيوم تا اين مرحله در جمهوری اسلامی را نپذيرفت بلکه بار ديگر بر توقف کامل غنی سازی بعنوان پيش شرط آغاز هر نوع مذاکره جدی تاکيد کرد.

دراين قطعنامه تاکيد می شود که تنها در صورت راست آزمائی توقف غنی سازی و تائيد عدم سمت گيری نظامی فعاليت های اتمی درايران، می توان مذاکرات را آغاز کرد و روابط اقتصادی و سياسی را با جمهوری اسلامی گسترش داد.

در واقع، يکبار ديگر نه مسئله کم اهميت توقف غنی سازی، بلکه "راست آزمائی" مورد تاکيد قرار گرفت و اين، ظاهرا مهم ترين مانع بر سر راه هر نوع بازرسی و يا مذاکره است، چرا که از دل اين راست آزمائی و کنترل فعاليت های اتمی بيم آن می رود بر فعاليت هائی انگشت گذاشته شود که وضعيت را از آنچه اکنون هست دشوار تر کند!

آنچه که در باره استقرار سپر موشکی و يا استفاده از سيستم راداری آذربايجان نيز می توان گفت آنست که روسيه زيرکانه ترين مانور را در اين زمينه کرد و فعلا خطر محاصره موشکی روسيه را از سر گذراند و آذربايجان را پيش انداخت. آذربايجان نيز با توجه به مناسباتی که با امريکا دارد، از اين پيشنهاد استقبال کرد و بدين ترتيب، امريکا در ضلع چهارم مربع ايران نيز مستقر می شود. در خليج فارس، عراق، افغانستان و اکنون آذربايجان!