ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بازداشت های "نرم"
شکار امنيتی دانشجويان فعال
 در تمام دانشگاه های ايران
 
 
 
 

 

دستگيری ها و بازداشت های "نرم" و خزنده در تمام دانشگاه های ايران ادامه دارد. اين بازداشت ها بصورت "کمين" و "شکار" صورت می گيرد و فعالان دانشجوئی شناسائی شده بتدريج دستگير می شوند تا يکباره و بعنوان يورش به دانشگاه ها و يا دستگيری های گسترده دانشجوئی مخابره نشود. درعين حال، با دستگيری های تدريجی سعی می شود يکبار ديگر واکنش ها را در دانشگاه ها موجب نشوند. در آخرين گزارشی که روز گذشته منتشر شد "علی صابری" دبير انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اميركبير(پلی تكنيك تهران) بازداشت شد.

ماموران امنيتی به خانه پدری علی صابری در مشهد مراجعه کرده و او را که در خانه پدرش بود بازداشت كردند. با اين دستگيری، اکنون شمار دانشجويان زندانی پلی تكنيك به ۹ تن رسيد كه همگی طی يكماه گذشته بازداشت شده اند. احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توكلی، مجيد شيخ پور، احسان منصوری ، عباس حكيم زاده و علی صابری كه اکنون زندانی اند، همگی از فعالين نشرياتی و انجمن اسلامی بوده اند.