جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  همزمان با ديدار بوش- رضا پهلوی در پراگ
کنفرانس فی البداهه
يک کنفدراسيون خلق الساعه
فری ناز آرين فر: من نبودم!
 
 
 
 

 

همزمان با سفر بوش به جمهوری چک، علاوه بر سفر رضاپهلوی به اين جمهوری و ملاقات با بوش، يک کنفرانس سياسی- دانشجوئی هم در پايتخت اين کشور "پراگ" برپا شد. اين نام به تقليد از کنفدراسيون دانشجوئی دهه 1340 در اروپا، "کنفرانس دانشجويان ايرانی" نام گذاری شده و بانی و متولی آن هم "انستيتوآزادی ايرانيان" اعلام شد!

پيش از اعلام رسمی برنامه سفر بوش به جمهوری چک، شايع بود که علاوه بر رضا پهلوی، محسن سازگارا و فخرآور که هر دو در سالهای اخير از ايران بيرون آمده و در امريکا مستقر شده اند به بهانه اين کنفرانس، همزمان با حضور بوش در "پراگ" راهی جمهوری چک خواهند شد. از اين مثلث، محسن سازگارا راهی جمهوری چک نشد و بقيه شايعات به حقيقت پيوست!

پيش و يا پس از کنفرانسی که در بالا به آن اشاره شد، يکی از فعالان اوليه کنفدراسيون ياد شده تکذيبيه ای درباره نقش خود در اين کنفدراسيون برای پيک نت ارسال داشته که اميدواريم پيش از جنبه تبليغ شاعری و نويسندگی و شکل و شمايل برای نويسنده، واقعيت همان باشد که خود وی نوشته است. ما کمی افعال و جملات بيانيه ايشان را فارسی تر کرديم.

وی که ساکن کشور هلند است می نويسد:

 

برای کنفرانس سه روزه ای که از تاريخ ٤ تا ٦ ژوئن در پراگ بر پا بود، آقای فخرآور بولتنی آماده کرده بود. در اين بولتن، نام اعضای اصلی سازمان های "کنفدراسيون دانشجويان ايرانی" و "انستيتوی آزادی ايرانيان" آمده بود. از جمله نام اينجانب به عنوان عضو همکار. در بولتن توضيح داده شده بود که من همراه با سحر دستمالچی و هما مشرقی با مشاوره پروفسور اليان، برای جذب نيروی کنفدراسيون، برنامه های ادبی و شعری برگزار کرده ايم.

اينجانب، فری ناز آرين فر، دو هفته پس از اعلام موجوديت کنفدراسيون دانشجويان ايرانی از اين سازمان استعفا داده و هرگز از هنر و قلم خود برای جذب هيچ عضوی به هيچ سازمانی تلاش نکرده ام و تا امروز نيز هيچ فعاليت سياسی و مشاوره ای با پروفسور افشين اليان نداشته ام.

من به طور رسمی ازآقايان فخرآور و سامان خوشبويی، درخواست کرده بودم که از انتشار اين بولتن که حاوی اطلاعات ناصحيح است خودداری کرده و يا نام من را حذف کنند، اما اين بولتن را پخش کردند و از نام من در جهت تبليغ سياسی سوء استفاده کردند.

اين بولتن هنوز هم در سايت "انستيتوی آزادی ايرانيان" قابل مشاهده است.

http://www.iei-ifi.com/en/

http://www.iei-ifi.com/next_step.pdf

فری ناز آرين فر

شاعر – نويسنده – دانشجو وعضو گروه دانشجويی سازمان عفو بين الملل هلند