جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مسکو:
ايران با واقعيت کنار بيآيد
استقرار سپرموشکی در آذربايجان
 
 
 
 

 

"ميخاييل مارگلوف" رئيس کميته امور بين المللی شورای فدراسيون روسيه در مصاحبه ای با يک شبکه تلويزيونی در مسکو بنام "وستی"، پيرامون پيشنهاد "پوتين" به آمريکا برای استفاده مشترک از رادار "گابال" در آذربايجان بعنوان تجهيزات سپر ضد موشکی گفت که اين پيشنهاد نبايد  روابط ميان روسيه و ايران را خراب کند! براساس پيشنهاد ما در کنار مرزهای ايران هيچگونه سلاح جديدی مستقر نخواهد شد.

خبرگزاری "نوستی" که اين مصاحبه را مخابره کرده از قول "مارگلوف" می نويسد: در سال 2002 روسيه قرار داد اجاره رادار "گابال" را با آذربايجان به مدت ده سال امضا کرد. ايرانی ها از اين مسئله آگاهی داشتند و به خوبی می دانند که رادارهای ما خاک آنها را کاملا  تحت پوشش خود دارند و اين حقيقتی است که آنها بايد با آن کنار بيايند. اين مسئله که ما قصد داريم در مورد استفاده از اين رادار با چه کسی همکاری کنيم به خود ما مربوط می شود. پيشنهاد روسيه در مورد استفاده مشترک از رادار "گابال" از همه گزينه های موجود برای استقرار سپر ضد موشکی مناسب تر است.

رادار "گابال" خاک کشورهای ايران، ترکيه، چين، پاکستان، هند، عراق، استراليا و همچنين بخش اعظم کشورهای آفريقايی و جزاير اقيانوس های آرام و هند را تحت پوشش خود دارد.