ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نشست مطبوعاتی انجمن دفاع از حقوق زندانيان
زندان برای کنترل جرم است
نه کنترل افکار عمومی
 
 
 
 

 

نشست مطبوعاتی هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان با حضور عمادالدين باقی رييس، صالح نيك‌بخت سخنگو و فريده غيرت عضو هيات مديره اين انجمن برگزار شد.

در اين نشست عمادالدين باقی، رئيس انجمن حمايت از حقوق زندانيان گفت: كار كردن در فضای فعلی بسيار دشوار است و دفاع از حقوق زندانی كار ساده‌ای نيست. گزارش سالانه وضعيت زندان‌ها نيز كه از سوی انجمن منتشر شده، از مصاديق امر به معروف و نهی از منكر است.

درباره دستگيری های امنيتی اخير که با اتهام جاسوسی انجام شده نيز باقی گفت:

اتهام برخی از افرادی كه با اتهام امنيتی بازداشت می‌شوند مبهم است. به‌فرض كه كسی مرتكب جرمی امنيتی شده باشد، حضور وكيل نمی‌تواند منافاتی با ملاحظات امنيتی داشته باشد. شأن وكيل هم‌طراز قاضی است و اين دو، دو بال عدالت هستند.

در همه جای دنيا زندان به عنوان ابزار كنترل جرم پذيرفته شده است، از اين موضوع انتقاد كرد كه اين ابزار در برخی از كشورها به ابزار كنترل افكار بسط داده شده است.

صالح نيك‌بخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين نشست گفت:

يكی از مشكلات عمده دستگاه قضايی ما عدم اجازه معرفی وكيل در مراحل اوليه بازداشت متهم است كه اين مخالف قوانين است.

مساله ديگر در زندان‌های ما قرارهای بازداشت طولانی مدت است. قضات می‌توانند در مواردی قرار بازداشت صادر كنند كه اتهام قتل، اعدام يا جرايم امنيتی در ميان باشد. معتقدم نگهداری افراد در محل‌هايی ولو بسيار بزرگ اما بدون حضور افراد ديگر مشكلات بسياری را برای زندانيان به لحاظ روحی و روانی ايجاد می‌كند.

اين انجمن بدون قيد سياسی به صورت غير دولتی، مستقل و بدون وابستگی به هر سازمان وظيفه دارد كه از هر فرد زندانی كه درخواست كمك داشته باشد چه به لحاظ معرفی وكيل و چه رفع مشكلات خانوادگی حمايت كند.

فريده غيرت، عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اين نشست گفت: انجمن به عنوان يك NGO در چند سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرده و البته در آن زمان دولت نيز پذيرای فعاليت نهادهای مدنی بود اما طی دو سال گذشته فعاليت ما نيز محدودتر شده و متاسفانه در مظان بدترين اتهامات قرار گرفته‌ايم.