جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فردا آغاز می شود
اجلاس شورای حکام اتمی
برای قطعنامه سوم عليه ايران
 
 
 
 

 

دوشنبه (فردا) شورای حکام اتمی تشکيل جلسه دارد. در اين نشست متن نهائی قطعنامه جديدی که قرار است عليه ايران درشورای امنيت سازمان ملل تصويب شود به بحث و رای گيری گذاشته می شود. اين نشست، چند روز پس از اجلاس سران 8 کشور بزرگ سرمايه داری جهان در آلمان تشکيل می شود و موضع گيری آن بی شک تحت تاثير کامل قطعنامه پايانی نشست سران 8 کشور خواهد بود. در آن نشست يکبار ديگر پيش شرط توقف غنی سازی اورانيوم برای هر نوع مذاکرات اتمی با ايران مورد تائيد و تاکيد قرار گرفت و در واقع اين يگانه دستآورد جدی آن نشست بود. دستآوری که با بده بستان ميان پوتين و بوش بر سر محل استقرار سپرموشکی امريکا ممکن شد. قرار است اين سپر در جمهوری آذربايجان نصب شود که در واقع امتيازی است که روسيه عليه ايران به امريکا داد.

شايع است که در همين نشست، مسئله برکناری البرادعی رئيس کنونی آژانس انرژی اتمی بدليل موضع گيری های سياسی و نه تخصصی، در ارتباط با پرونده اتمی ايران مطرح خواهد شد. البرادعی در آخرين اظهار نظر خود، درباره حمله امريکا به ايران، اين عمل را کار يک ديوانه دانسته بود، که اشاره به بوش است!

 

از "اولی هاينون"، معاون البرادعی بعنوان جانشين دائم و يا موقت البرادعی نام برده می شود. اولی هاينون در آخرين نشست آژانس که در تدارک نشست روز دوشنبه برگزار شده و آخرين گزارش البرادعی را بررسی کرد، با سمت گيری انتقادی نسبت به اين گزارش، عمدتا با امريکا و اروپا همسوئی نشان داد.