جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مشاور دبيرکل اتحاديه عرب
برخی کشورهای عرب
نگران برنامه اتمی ايران اند

 
 
 
 

 

«هشام يوسف» مشاور دبيرکل اتحاديه عرب، در مصاحبه ای که خبرگزاری "ايسنا" با وی انجام داد گفت:

دولت‌های عربی بر اين عقيده‌اند كه نبايد در هيچ كجای خاورميانه و در دست هيچ طرفی سلاح‌ اتمی باشد. اکنون برخی از كشورهای منطقه نوعی نگرانی از برنامه اتمی ايران دارند و لازم است ايران قدم هائی برای رفع اين نگرانی بردارد. در اين ارتياط کاری از دست اتحاديه‌ عرب بر نمی آيد، زيرا، اين ايران است كه بايد شبهات را رفع کند. ايران است که بايد دنيا را از صلح‌آميز بودن فعاليت‌های اتمی خود مطمئن سازد.