ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

کارگران معترض ويتانا
ديروز جاده کرج را بستند
متولی اين کارخانه بنياد 15 خرداد،
مبتکر اجرای قتل سلمان رشدی است!

 
 
 
 

 

 120 كارگر کارخانه شيرينی ساز ويتانا در اعتراض به تعلل كارفرما در بازسازی و نوسازی خط توليد، تعطيلی واحد و تعويق پرداخت حقوق و مزايا روز گذشته جاده قديم كرج را بستند.  کارگران با جمع شدن در اتوبان فتح را بستته بودند كه با دخالت نيروی انتظامی اما بدون درگيری و خشونت تحصن خاتمه يافت. کارگران به دعوت شورای اسلامی به اين تحصن خاتمه دادند.

کارخانه ويتانا در ارديبهشت سال 85 به دليل بازسازی و نوسازی تعطيل شده بود. كارفرما و شركت سرمايه گذاری البرز كه از سهامداران عمده اين واحد است( اين شرکت وابسته به بنياد 15 خرداد است) هيچ اقدامی برای راه‌‏اندازی انجام نداده است.
در صورت رسيدگی نشدن به خواست های کارگران، قرار است آنها مقابل بنياد 15 خرداد‌‏, وزارت كار و شركت سرمايه گذاری البرز تجمع كنند. از ارديبهشت سال گذشته تا كنون كارگران هيچ حقوقی نگرفته‌‏اند.

بنياد 15 خرداد از طراحان و مبتکران ماجرای فتوای قتل سلمان رشدی است و برای اين ترور يک جايزه بين المللی چند ميليونی هم اعلام کرده بود! اگر بجای قتل سلمان رشدی، آن جايزه را خرج حداقل کارخانه ويتانا کرده بودند، وضع کارگران آن چنين نبود که جاده را ببندند تا صدايشان به جائی برسد!