جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
عملا  بازی موش و گربه مذاکره می تواند پايان يافته تلقی شود
مذاکرات ديپلماتيک
و حل مشکل اتمی با گفتگو
ايران توقف غنی سازی را نه بعنوان شرط  و نه بعنوان نتيجه مذاکره قبل ندارد!
 
 
 
 

 

يک روز پيش ازنشست حکام اتمی و آغاز بررسی نهائی قطعنامه جديدی که عليه ايران به شورای امنيت برده می شود، حسينی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «درباره‌ی تعليق موضع ما تغييری نكرده است. تعليق نه به عنوان پيش شرط و نه در حين مذاكرات و يا به عنوان نتيجه‌ مذاكرات پذيرفتنی نيست. »

اين جمله نشان می دهد که ايران نيز مانند آمريکا برای مذاکرات برای اولين بار پيش شرط تعيين کرده است. تعليق نه به عنوان پيش شرط و نه در حين مذاكرات و نه بعنوان نتيجه‌ مذاكرات پذيرفتنی نيست!

مهمترين نتيجه ای که از اين جمله می توان گرفت بن بست کامل مذاکرات و پايان موش و گربه ديپلماتيک است. بنابراين به نظر ميرسد که قطعنامه جديد شورای از نظر شدت اقدامات جهانی عليه ايران، حتی احتمال تاکيد بر اقدام نظامی نقطه عطفی خواهد بود بر تمام تصميمات دوران اخير.