ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با آزادی 100 زندانی در تبريز
آغاز آزادی سازی بازداشت شدگان
تظاهرات هويت طلبی در آذربايجان

 
 
 
 
 

 

بيش از 100 تن از بازداشت شدگان تظاهرات اخير آذربايجان آزاد شده‌‏اند. اعلمی نماينده تبريز در مجلس هفتم نامه ای برای آزادی آنها به رئيس قوه قضائيه نوشته بود که اين نامه در آزادی اين گروه موثر بوده است.

اكبر اعلمی،  در نامه خود نوشت:

به ده‌‏ها تن از جوانان و حتی ميانسالان آذربايجانی در استان‌‏های آذربايجان شرقی، غربی، اردبيل و قم به بهانه‌‏های مختلف دستگير و بازداشت شده‌‏اند.

ممكن است دستگير شدگان نوعا به دليل عشق و علاقه وافر به زبان، فرهنگ، تاريخ و علايق و هويت قومی و يا جريحه‌‏دار شدن احساسات خويش و نيز در سودای اجرايی شدن اصول 15 و 19 قانون اساسی و رفع برخی تبعيض‌‏های فرهنگی و اقتصادی، احتمالا مكنونات قلبی و خواسته‌‏های درونی خود را با حضور در راهپيمايی‌‏ها و اجتماعات مسالمت‌‏آميز و بعضا صدور اعلاميه و بيانيه ظهور و بروز داده باشند و چه بسا در ميان آنها كسانی هم حضور داشته‌‏اند كه علايق آنها نسبت به آنچه بيان شده، در شكلی افراطی تظاهر يافته باشد؛ ليكن گمان می‌‏كنم كه تعداد اين قبيل افراد در مقاسه با ساير بازداشت‌‏شدگان بسيار ناچيز است و اين افراط را نيز بايد مولود عملكرد و گفتار كسانی دانست كه اثبات شخصيت خود را در تحقير، تصغير و كوچك شمردن اقوام می‌‏دانند.

از طرفی يقيين دارم كه اتهام تجزيه‌‏طلبی و نظاير آن، برچسب ناچسبی بيش نيست و اساسا در ميان مردم شريف آذربايجان و آذربايجانيان چنين متاع بی‌‏ارزشی خريداری ندارد؛ لذا متهم كردن فرزندان غيور اين خطه به فعاليت‌‏های تجزيه طلبانه و امثال آن، توهين آشكار به مردمی است كه تاريخ و سوابق آنان مشحون از حماسه آفرينی‌‏های فراوان در دفاع و صيانت از وحدت و تماميت ارضی ايران است.

متاسفانه تعداد قابل توجهی از دستگير و بازداشت شدگان بدون آن كه كوچك‌‏ترين تخلفی مرتكب شده باشند، صرفا براساس حدس و گمان ماموران و با هدف پيشگيری از ارتكاب تخلفات احتمالی از سوی آنها در آينده، دستگير و بازداشت شده‌‏اند كه اين اقدام مصداق بارز قصاص قبل از جنايت محسوب می‌‏شود!؟

بنابر مراتب فوق خواهشمند است مقرر فرماييد كه در اسرع وقت نسبت به آزادی تمامی دستگيرشدگان و بازداشت شدگان بی‌‏گناه اقدام لازم مبذول شود.

ضمنا اسامی جمعی از بازداشت و دستگير شدگان كه از سوی مردم و خويشاوندان آنها به اينجانب گزارش شده است، به پيوست جهت استحضار و دستور مقتضی ايفاد می‌‏شود.
اكبر اعلمی عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی به همراهی دادستان تبريز و مسوولان زندان تبريز هفته گذشته در بازديدی 5 ساعته از بندهای مالی، موقت و نظامی اين زندان با تعداد
ی از زندانيان گفت‌‏وگو کرد.

29 نفر از بازداشت‌‏شدگان تظاهرات اخير هويت طلبان آذربايجان نسبت به نقض حقوق شهروندی قبل از ورود به زندان(درجريان دستگيری امنيتی و انتظامی) اعتراض کردند. آنها گفتند که بدون ارتكاب كوچك‌‏ترين تخلفی، نوعا در محل كار و يا در منزل و بعضا هنگام تردد در خيابان، دستگير شده و به بازداشتگاه‌‏های اطلاعات و نيروی انتظامی انتقال يافته‌‏اند.  در بين بازداشت‌‏شدگان 7 تن از دانشجويان دانشگاه‌‏های تبريز نيز حضور داشته‌‏اند.