جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمله دو مرحله ای به ايران
امريکا خود را آماده
جنگ سوم می کند
Antiwar - Patrick J. Buchanan
 
 
 
 

 

تابستان گذشته، زمانی که اسرائيل مشغول بمباران لبنان بود خانم رايس (وزير خارجه امريکا) اعلام کرد که خاور ميانه جديد در حال زايش است. اما متاسفانه خاور ميانه جديد ممکن است ما را به جايی برساند که همه دست به دعا برداريم که به زمان گذشته برگرديم. امروز حماس مشغول جنگ وحشيانه خيابانی عليه فتح برای تصرف نوار غزه است و اگر حماس پيروز شود اين منطقه به کمپ تروريست ها بين مصر و اسراييل تبديل می شود. در شمال لبنان گروه های جهادی مشغول نبرد برای اشغال اردوگاه های آوارگان فلسطينی هستند و گروه زيادی از مردم در اين بين کشته شده اند. در سامره دو حرم مربوط به شيعيان منفجر شده اند. در حالی که جنگ شهری در لبنان، فلسطين، عراق و افغانستان هر لحظه در جريان است خطر جديد اين است که آمريکا که در دو جنگ از اين جنگ ها بشکلی مستقيم درگير است درگير جنگ سومی با ايران نيز بشود.

"من فکر می کنم ما بايد خود را برای تهاجم نظامی به ايران آماده کنيم تا از کشته شدن سربازان آمريکايی به وسيله آنها در عراق خودداری کنيم. به نظر من اين حمله بايد شامل تهاجم به مراکزی باشد که در آنها نيروهايی آموزش می بينند و برای کشتن سربازان آمريکايی به عراق برميگردند. اگراميدی به توقف گسترش سلاح های اتمی آنها وجود ندارد ما نبايد فقط با آنها مذاکره کنيم."

اينها سخنان ليبرمن است. او درحالی از حمله به ايران صحبت می کند که در مناظره های کانديداهای جمهوريخواه  رياست جمهوری حتی استفاده از سلاح های هسته ای را نيز به عنوان تاکتيکی برای مقابله با گسترش سلاحهای اتمی ايران نفی نشده است. روز چهار شنبه نيکلاس برن در مصاحبه با شبکه سی.ان. ان اعلام کرده که ايران نه تنها سلاح در اختيار القاعده در افغانستان قرار ميدهد، بلکه از حزب الله در لبنان، حماس در فلسطين و شورشيان عراق نيز حمايت تسليحاتی می کند. مدارک غير قابل انکاری وجود دارد که ايران اين اقدامات را انجام ميدهد و الگوی عملش چنين فعاليتهايی است. شکی نيست که تسليحات از ايران حمل ميشود. اينها مطمئنا از سوی دولت ايران می آيد. اينها از سوی سپاه پاسداران که يکی از پايه های نظام است می آيد".

کاخ سفيد مشغول آماده سازی طرحی برای حمله به مراکز سپاه پاسدارن و ساير مراکزی است که از طريق آنها تسليحات به عراق و افغانستان ارسال ميشود. اگر آمريکا در مورد حمله به نتيجه برسد تهران نيز دست به حمله متقابل عليه منافع آمريکا در عراق و خاور ميانه خواهد زد. پس از آن بوش دستور حمله به تاسيسات اتمی نطنز و ساير تاسيسات اتمی ايران را خواهد داد که اسرائيليها و نئوکان ها مدتهاست از وی آن را خواستارند.