ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فصل جديد وکالت در ايران
درها را به روی  
شيرين عبادی باز نمی کنند!

 
 
 
 

 

شيرين عبادی از بنيانگذاران کميته دفاع از حقوق بشر در ايران، وکيل دادگستری و برنده جايزه صلح نوبل، برای پيگيری هر پرونده ای که به مراجع دستگير کننده، قضاوت کننده، بازداشت کننده و بازداشتگاه و زندان که مراجعه می کند، درها به رويش بسته می شود!

اخيرا سخنگوی خيلی راست گوی قوه قضائيه گفته بود که درها به روی شيرين عبادی برای پيگيری پرونده هائی که وی وکالت آنها را برعهده داردباز است. متعاقب اين ادعا، خانم عبادی درارتباط با پرونده "هاله اسفندياری" ايرانی  يکبار ديگر به شعبه 14 بازپرسی مستقر در دادگاه انقلاب مراجعه كرد اما از ورود وی به ساختمان جلوگيری شد و اجازه ملاقات با بازپرس پرونده نيز به وی  داده نشد.

خانم عبادی گفت: علاوه بر مراجعه به شعبه 14 بازپرسی، چون طبق آيين‌نامه امكان مراجعه به زندان برای تنظيم وكالت‌نامه وجود داشت به زندان مراجعه كردم تا از قاضی ناظر بر زندان‌ها اجازه ملاقات با موكل و تنظيم وكالت‌نامه را درخواست كنم اما اين اجازه هم داده نشد.

سخنگوی قوه قضائيه در مصاحبه مطبوعاتی هفته گذشته خود مدعی شده بود: خانم عبادی می‌توانند وظيفه‌ وكالتی خود را انجام دهند و اين خبر كه مانع از اين مساله شده‌اند، كذب است.

خانم عبادی همچنين درباره پرونده تجمع 22 خرداد ماه سال گذشته گفت: بازپرس رسيدگی كننده به اين پرونده در دادسرای كاركنان دولت تاكنون سه بار از نيروی انتظامی درخواست كرده ماموران حاضر در صحنه را كه مرتكب جرم شده‌اند به شعبه معرفی كند كه پاسخی داده نشده است.

بازپرس پرونده برای سومين بار اخطار كرده كه در اين رابطه پاسخ دهند در غير اين صورت تصميم مقتضی را طبق قانون خواهند گرفت اما هنوز ابلاغ اخطاريه برنگشته تا بازپرس بتواند تصميمی بر اساس قانون اتخاذ كند.