جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 
تحليل جديد "سيمورهرش"
international monvement for a just world
استراتژی حمله به ايران
با تاکتيک های جديد
ترجمه مهران جوادی برای پيک نت

شخصيت کليدی در پشت اين تغيير تاکتيک ها افرادی نظير ديک چنی، اليوت آبرام (مشاور امنيت ملی)، سفارت آمريکا در عراق و زلمای خليل زاد ميباشند. تاکتيک جديد هم بخشی از رقابتی است که هدف آن افزايش فشار بر ايران است تا آنها در مواردی اقدام به پاسخگويی کرده و به اين ترتيب درهای حمله به ايران باز شود. در هفته های اخير موج گسترده ای در مورد متهم کردن ايران به دخالت در عراق به راه افتاده و نيروهای آمريکايی صدها ايرانی را در عراق تحت نظر و بازجويی قرار داده اند. اخبار رسيده از منابع اطلاعاتی اسرائيل حاکيست که ايران موشک های قاره پيمايی با سوخت جامد را توليد کرده که می توانند کلاهک های کوچکی را به اروپا برسانند. پنتاگون هنوز مشغول آماده سازی طرح حمله و بمباران ايران است. روندی که از سال گذشته آغاز شد و طی ماههای اخير گروه طراحی ويژه ای جهت آماده کردن طرح بمباران احتمالی ايران تشکيل شده است که شامل شناسايی مراکزی در ايران است که از گروه های شبه نظامی عراق حمايت می کنند و مراکز هسته ای ايران  نيزمی شود. اکنون دو کابوس متصور است: دستيابی ايران به بمب اتمی و 2- حمله آمريکا به ايران.

 
 
 
 

 

با وخيم تر شدن اوضاع عراق دولت بوش استراتژی خود در خاور ميانه را به کلی تغيير داده است.امريکا به رويارويی آشکار با ايران نزديکتر شده  و بخشی از منطقه درگير جنگ های فرقه ای گسترده ای بين شيعه و سنی خواهد شد. برای تضعيف ايران آمريکا تصميم گرفته که با عربستان که هدفش تضعيف حزب الله است همکاری کند. آمريکا اقدامات مخفيانه ای را نيز عليه ايران و متحدش سوريه تدارک ديده است و در اين راه از گروه های شبه نظامی سنی که دشمن آمريکا بوده و از شبکه هايی القاعده هستند نيز حمايت می کند. سوی ديگر اين استراتژی تناقض آميز در عراق است که علی رغم اينکه بيشترين ضربه وارده به نيروهای آمريکايی از سوی سنی ها بوده است اما بيشترين فشار و مسوليت اتفاقات عراق را متوجه ايران شيعه کرده اند. پيش از حمله 2003 به عراق ايدئولوژی نئو محافظه کاران بر اين قرار گرفته بود که يک دولت شيعی در عراق می تواند باعث توازن با نيروهای جدائی طلب سنی منطقه شود. در حالی که آنها تذکرات سازمان های اطلاعاتی در مورد ارتباط تنگاتنگ بين رهبران شيعی عراق و رهبران ايران را ناديده گرفتند.

شخصيت کليدی در پشت اين تغيير تاکتيک ها افرادی نظير ديک چنی، اليوت آبرام (مشاور امنيت ملی)، سفارت آمريکا در عراق و زلمای خليل زاد ميباشند. تغييرات جديد باعث همکاری تنگاتنگ عربستان و اسرائيل نيز شده است؛ چرا که هر دو کشور ايران را تهديدی جدی عليه موجوديت خود قلمداد می کنند. آنها مذاکرات مستقيمی را در پيش گرفته اند و عربستان معتقد است که آرامش در اسرائيل و فلسطين باعث کاهش نفوذ ايران در منطقه می شود. بنابراين خود را وارد ماجرای ارتباط اسرائيل با بقيه اعراب نيز کرده است. حکومت های سنی منطقه که به شدت از تجديد حيات شيعيان ترسانده شده اند از قمار آمريکا با شيعيان ميانه رو عراق نيز ناراضی هستند. طبق گفته "ولی نصر" حاکمان کاخ سفيد به اين نتيجه رسيده اند که ايران بزرگترين تهديد است و نيروهای راديکال سنی خطر کمتری دارند. (متن کامل مقاله مشروح دکتر "ولی نصر" در همين ارتباط را که پيک نت بصورت اختصاصی ترجمه و منتشر کرده را همچنان ميتوانيد در ستون دست چپ پيک نت مطالعه کنيد.) که اين افتخاری برای عربستان است.

خاورميانه به سمت جنگ سرد شيعی – سنی در حرکت است. به هرصورت نزديکتر شدن آمريکا به سنی های ميانه رو و راديکال عملا باعث هراس دولت شيعی نوری مالکی  خواهد شد و اهرم فشاری بر دولت وی خواهد بود تا برای جلب رضايت آمريکا گروه مقتدا صدر و جيش المهدی را از بين ببرد. تاکتيک جديد هم بخشی از رقابتی است که هدف آن افزايش فشار بر ايران است تا آنها در مواردی اقدام به پاسخگويی کرده و به اين ترتيب درهای حمله به ايران باز شود. در هفته های اخير موج گسترده ای در مورد متهم کردن ايران به دخالت در عراق به راه افتاده و نيروهای آمريکايی صدها ايرانی را در عراق تحت نظر و بازجويی قرار داده اند. رابرت گيت اعلام کرده است که ما برنامه ای برای حمله به ايران نداريم، اما  ماموران سابق و فعلی امنيتی و اطلاعاتی آمريکا معتقدند که هدف اقدامات آمريکا در لبنان ايران است. در همين ارتباط تيم های عملياتی ويژه ای برای جمع آوری اطلاعات در ايران تدارک ديده شده اند. به نگرانی دولت آمريکا در مورد دخالت ايران در عراق موضوع برنامه های هسته ايران را نيز بايد افزود. اخبار رسيده از منابع اطلاعاتی اسرائيل حاکيست که ايران موشک های قاره پيمايی با سوخت جامد را توليد کرده که می توانند کلاهک های کوچکی را به اروپا برسانند. پنتاگون هنوز مشغول آماده سازی طرح حمله و بمباران ايران است. روندی که از سال گذشته آغاز شد و طی ماههای اخير گروه طراحی ويژه ای جهت آماده کردن طرح بمباران احتمالی ايران تشکيل شده است که شامل شناسايی مراکزی در ايران است که از گروه های شبه نظامی عراق حمايت می کنند و مراکز هسته ای ايران  نيزمی شود. اکنون دو کابوس متصور است:

1-    دستيابی ايران به بمب اتمی و ديگری 2- حمله آمريکا به ايران.

برخی مقامات عربستان سعودی که از پيوستن اين کشور به امريکا عليه ايران ناراضی اند، ضمن تائيد کابوس بالا ترجيح می دهند اسرائيل ايران را بمباران کند، چرا که آنها می توانند اسراييل را سرزنش کنند. اما اگر آمريکا به ايران حمله کند آنها سرزنش خواهند شد. طی مذاکرات رسمی که عربستان، آمريکا و اسرائيل داشته اند روی چهارمحور به توافق رسيده اند.

1-    اسراييل بايد اطمينان يابد که امنيتش در اولويت قرار داشته و آمريکا و اسرائيل و اعراب

در نگرانی های اسراييل در مورد ايران شريکند.

2- عربستان حماس را مجبور خواهد کرد تا از سياست های پرخاشگرانه خود عليه اسرائيل دست برداشته و مذاکرات جدی را با گروه فتح در مورد تقسيم قدرت آغاز کند.

3- دولت بوش مستقيما با اعراب همکاری خواهد کرد تا از قدرت گيری شيعيان در منطقه جلوگيری کنند.

4- عربستان با تائيد آمريکا سرمايه و حمايت لجستيکی مورد نياز برای تضعيف دولت بشار اسد را تامين خواهد کرد.