جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ارتش امريکا 3 ايرانی را
 با پاسپورت ديپلماتيک دستگير کرد
هنوز معلوم نيست اين 3 تن نيز مانند آنها که در اربيل
بازداشت شدند سپاهی اند و يا امنيتی و يا هيچکدام!

 
 
 
 
 

 

سايت های مهم خبری نه در تائيد، بلکه در انتقاد از سياست امريکا درعراق، در 48 ساعت گذشته اخباری را منتشر کرده اند مبنی بر دستگيری و بازجوئی های گسترده از ايرانيان مقيم عراق. آنها اطلاع نداده اند که چه شماری از دستگيری ها و بازجوئی ها شامل حال کسانی شده که پاسپورت ديپلماتيک جمهوری اسلامی را در جيب داشته اند، اما  وزير امور خارجه عراق روز گذشته تائيد کرد که 3 تن از دستگير شدگان اخير ديپلمات ايرانی اند. آسوشيتدپرس  به نقل از وزير خارجه عراق گزارش داد که 3 ايرانی مورد اشاره روز چهارشنبه گذشته توسط گشت های آمريكايی دستگير شده اند.

با آنکه گفته می شود عراق خود را آماده دوره تازه ای از مذاکرات پيرامون امنيت دراين کشور، با شرکت ايران وامريکا می کند، دستگيری های اخير و انفجارها گنبد و مقبره امام عسگری  نشان دهنده اوج گيری تنش سياسی و جنگ داخلی در عراق است.

با دستگيری سه ديپلمات يا دارنده پاسپور ديپلماتيک جمهوری اسلامی، اکنون و بصورت رسمی 8 ديپلمات جمهوری اسلامی در زندان امريکا درعراق اند. 5 تن از اين عده در حمله به مقر جمهوری اسلامی در شهر اربيل واقع در کردستان عراق دستگير شده اند. اين درحالی است که هنوز امريکا رسما در باره سردار عسگری معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی و همآهنگ کننده انتقال تسليحات و تنظيم کننده رابطه حمايت و حزب الله فلسطين و لبنان با سپاه پاسداران گزارشی منتشر نکرده است. گفته می شود عسگری يا خود به امريکا پناهنده شده و يا در ترکيه ربوده شده و به امريکا انتقال يافته است.

چند ماجراجوئی مانند دستگيری ملوانان انگليسی و حتی شايعاتی که پيرامون بی ارتباط نبودن دستگيری "هاله اسفندياری" و اشارات وزير اطلاعات به جاسوس بگيری های جديد نيز ظاهرا بی ارتباط با همين دستگيری ها و بازداشت ها توسط امريکائی ها و بعنوان زمينه سازی مبادله و مذاکره نيست.