ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  هاشمی در نماز جمعه تهران
اعتراف به گسترش جنگ
مذهبی – سياسی در منطقه
 
 
 
 

 

هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه (ديروز) نه تنها خطر حمله به ايران را به سبک و زبان خود يکبار ديگر مطرح کرد، بلکه به مسئله گسترش جنگ داخلی در لبنان و فلسطين نيز اشاره کرده و نسبت به آن هشدار داد. اين درحالی است که در زورهای اخير پای سپاه پاسداران را نيز به جنگ در اين دو کشور کشيده و مفسران غربی می نويسند و می گويند که سپاه در جنگ داخلی دراين دو کشور دخالت دارد.

هاشمی گفت:

ما هنوز هم اميدواريم و از خدا می‌خواهيم كمك كند متجاوزان و زورگويان سر عقل بيايند و باعث نشوند در منطقه ما - كه يك منطقه حساس جهانی است - شرايطی به وجود آيد كه دودش به چشم همه رود. در مساله‌اي(فعاليت اتمی ايران) كه می‌شود به آسانی مشكل را حل كرد، به آن‌ها توصيه می‌كنيم كه به سمت راه‌های پيچيده و ستمگرانه كه خيری حتی برای خودشان هم ندارد، نروند.

متاسفانه وضع منطقه‌ای ما در مسائل روز اصلا خوب نيست، در فلسطين فلسطينی‌ها به جای اين‌كه با دشمن اصلی خود يعنی اسرائيل بجنگند با خود می‌جنگند.

بيش از 110 نفر از مسلمانان مبارز در اين جنگ كشته شدند و شنيده‌ می‌شود كه به خانه روسای خود بمب انداخته و يكی از اين گروه‌ها غزه را تصرف كرده و گروه ديگر كرانه باختری را به انحصار خود درآورده و اين حركت درست در جهت تمايل دشمنان است. اينان دشمن اصلی را فراموش كردند و به خود تيراندازی می‌كنند.  در لبنان نيز علائم درگيری‌های داخلی بيشتر می‌شود.

در عراق وضعيت از همه جا بدتر است. هر روز مامورين شهرداری، از خيابان‌ها جسدهايی كه شب گذشته كشته شده‌اند را از گوشه و كنار جمع می‌كنند و تاكنون چهار ميليون آواره بعد از جنگ در عراق بوجود آمده است كه 2 ميليون از آن‌ها كه نوعا متخصص بودند و به خارج رفته اند و 2 ميليون ديگر هم در داخل كشور زندگی انگلی می‌كنند.