جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تمرين بمباران ايران
در جنوب اسرائيل!

 
 
 
 

 

يک خبرگزاری وابسته به دولت خودمختار کردستان عراق اعلام داشت: راديو ارتش اسرائيل اعلام کرده که نيروهای هوايی امريکا و اسرائيل با انجام يک مانور بزرگ نظامی در جنوب اسرائيل خود را برای بمباران احتمالی تاسيسات هسته ای ايران آماده می کنند.
مانور مشترک هوايی آمريکا و اسرائيل قرار است در صحرای "نقب" واقع در جنوب اسرائيل انجام شود و در آن جنگنده های دو کشور به تمرين نبردهای هوايی و بمباران تاسيسات اتمی ايران خواهند پرداخت.