جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمله يا مذاکره
اختلاف زرگری چنی- رايس
برای آماده سازی افکار عمومی
 
 
 
 

 

در يک بازی زرگری که عمدتا هدف آن آماده سازی افکار عمومی امريکا برای حمله نظامی به ايران است، سخنگوی وزارت خارجه امريکا مدعی اختلاف نظر بين رايس و چنی، وزير خارجه و معاون رياست جمهوری امريکا، شد. وی مدعی شد که اين دو مقام امريکائی بر سر نوع مقابله با برنامه اتمی ايران اختلاف نظر پيدا کرده اند. خانم رايس از سياست معتدل حمايت می کند و آقای چنی طرفدار ضربه نظامی به ايران است!

بدنبال باصطلاح اين افشاگری سخنگوی وزارت خارجه امريکا، روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش مشروحی را پيرامون اين اختلاف نظر تهيه و منتشر کرد که در آن يک کبوتر( خانم رايس) و يک باز "آقای چنی" نقش آفرين اند!

اين گزارش که روز جمعه گذشته انتشار يافت، مبنای تحليل و تفسيرهای ديگر مطبوعات و رسانه های تصويری امريکا قرار گرفت که همچنان ادامه دارد. يعنی عملا مسئله حمله نظامی به ايران و دلائل ضرورت آن برای نخستين بار بعنوان يک گزينه بسيار جدی که معاون رئيس جمهور از آن حمايت می کند در برابر سياست مذاکره و نرمش که تاکنون توصيه و سياست اروپا نيز بوده مطرح شده است.

اين بازی زيرکانه تبليغاتی، پيشتر بصورت انتشار کتاب آغاز شده بود و اکنون مطبوعاتی و تلويزيونی شده است. يک سايت تجاری بنام "آمازون" فهرستی از کتاب ها و مقالاتی را منتشر کرده که حاوی دلائل ضرورت حمله نظامی به ايران است. در همين سايت کتابی وسيعا تبليغ می شود بنام "برخورد با قدرت اتمی ايران" که فردی بنام "ميشل اونس" نوشته و ماه پيش منتشر شده است. نويسنده فرضيات و تخيلاتی را در مقدمه و ديباچه کتاب خود انتشار داده است که اين ظاهر مسئله است. چرا که با همين فرضيات وتخيلات ضرورت حمله به ايران و نتايج احتمالی آن عملا مطرح شده است.