ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با پيام سرلشکر فيروز آبادی
حمايت نيروهای مسلح
از دولت و احمدی نژاد!

 
 
 
 

 

سفرهای تبليغاتی، جنجالی و مسئله آفرين احمدی نژاد، حتی در ميان باصطلاح اصولگرايان نيز زير علامت سئوال است و فراکسيون های مجلس تبديل به منتقدان جدی آن شده اند. بويژه وعده ها و حرف های تحريک آميز داخلی و خارجی او که تاکنون منجر به دو شورش در اقليد فارس و خراسان شده است. حادثه ای که بايد بزودی در انتظار تکرار آن در شاهرود و دامغان بود زيرا در سفر اخير به اين منطقه نيز متر نکرده، پاره کرده و شاهرود را از دامغان جدا و فرمانداری کل اعلام کرده است!

موج انتقاد از اين سفر ها و نتايج آن، تاکنون چند بار با اشارات حمايت آميز رهبر فروکش کرده بود. ولی اخيرا برای آنکه از رهبر زياد مايه گذاشته نشود اين حمايت ابتدا به رئيس دفتر وی "آيت الله گلپايگانی" و اکنون به رئيس ستاد کل نيروهای مسلح واگذار شده است.

سرلشکر فيروز آبادی رئيس ستاد كل نيروهای مسلح و عضو شورای عالی امنيت ملی، ناگهان در پيامی از رئيس جمهوری و هيات دولت بخاطر سفر به 30 استان و 336 شهرستان كشور قدردانی كرد.

در اين پيام آمده است: تصويب شش هزار مصوبه و توافق‌نامه كه حاصل برگزاری جلسات كارشناسی و شركت در شورای اداری استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور نمايندگان مجلس شورای اسلامی ‌بوده است، نويد دهنده‌ آثار و بركات گسترده‌ای در شهرهای كشور است.

در سفرهای استانی يكی از آرزوهای ديرينه‌ رهبری يعنی جلب توجه مسوولان به مسائل مناطق مختلف برآورده شد.

 اشتغال، كاهش نرخ بيكاری، رشد صادرات غيرنفتی، افزايش توليدات كشاورزی، رشد توليد انرژی، كاهش بدهی‌های خارجی،‌ افزايش ذخاير ارزی، افزايش سرمايه‌گذاری‌های خارجی و افزايش ارزش سهام بورس كه بيانگر رشد اقتصادی است در اين دولت به ثمر نشسته است.

در پايان اين پيام، آمادگی كامل نيروهای مسلح برای همكاری بيش از پيش با دولت اعلام شد.