ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمايت فراکسيون اقليت مجلس
ازدانشجويان علامه وپلی تکنيک
 
 
 
 

 

محمد رضا تابش سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس با انتقاد از برخوردهای اخير با دانشجويان دانشگاه پلی‌تکنيک و علامه طباطبايی گفت: ما با برخی از اين دانشجويان ملاقات داشته‌ايم. آنها از برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان انتقاد داشتند. بنابراين 15 تن از نمايندگان مجلس با تذکر به وزرای علوم و اطلاعات خواستار پاسخگويی اين دو وزارتخانه شدند.
اگر آقايان زاهدی وزير علوم و محسنی اژه‌ای وزير اطلاعات به تذکرات نمايندگان عمل نکنند‌، ما از طريق راهکارهای قانونی و اهرم‌های قانونی ديگر برخورد خواهيم کرد.

دانشجويان مسايلی را با ما در ميان گذاشته‌اند که نشان دهنده برخوردهای خلاف قانون با آنهاست. ما به وزرا توصيه می‌کنيم که در چارچوب قانون حرکت کنند.
از دانشجويان نيز می خواهيم موارد مغاير قانون را بلافاصله به ما گزارش دهند تا پيگيری کنيم.
اين دومين تذکر 15 نماينده مجلس است و به نظر می‌رسد که روند برخوردها همچنان ادامه دارد و گويا بيشتر نيز شده است.