ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحصن خانواده زندانيان سياسی
در مقابل فرمانداری مياندوآب
 
 
 
 

 

خانواده های زندانيان سياسی قوشاچاي(مياندوآب) روز گذشته مقابل فرمانداری اين شهر دست به تحصن زدند و به ادامه بازداشت فرزندان خود اعتراض کردند.

خانواده های بهبود قلی زاده، شاهين حسنی، جلال کويدريلو، علی سلطانی، امير آقازاده، محسن فرامرزی، ولی الله ظهرابي(اوختای) و ... بازداشت فرزندان خود را غيرقانونی اعلام کرده و خواستار آزادی بی قيد و شرط آنان شدند. اغلب اين افراد در روزهای پيش از اعتراضات اول خرداد در شهرهای مختلف آذربايجان به جرم دعوت مردم جهت شرکت در اعتراضات دستگير شدند. برای بازداشت برخی از اين فراد ماموران نيمه شب از ديوار خانه های آنها بالا رفته و با هدف غافلگيری وارد خانه آنها شدند. ماموران هر نقطه خانه ها را که به آن مشکوک می شدند با بيل کندند.