ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سردار نقدی
استعفا را جدی نگيريد
امثال او وصله تن کابينه اند
 
 
 
 

 

سردار محمد رضا نقدی از رياست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا استعفا داد و کنار رفت. هيچکس بدرستی نمی داند اختلاف او با سرداران ديگر و با کابينه احمدی نژاد و يا حتی با قوه قضائيه بر سر چيست و چه کسی پا روی دم چه کس ديگری گذاشته است. به همين دليل و قبل از قائل شدن اهميت برای اين استعفا بايد يکبار ديگر مرور کرد گذشته ها را و به ياد آور سابقه محمدرضا نقدی را و دراين انديشه فرو رفت که چرا هرکس دستش آلوده به تمام جنايات دوران 8 ساله اصلاحات است، به کابينه احمدی نژاد راه يافته است؟ از جمله نقدی و يا روح الله حسينيان و يا پورمحمدی و...
محمدرضا نقدی از خانواده معاودان عراقی است که در زمان شاه به از عراق اخراج شده و به ايران آمدند. در کارنامه او اقدام به قتل عبدالله نوری وزير کشور و مهاجرانی وزير ارشاد کابينه اول دولت خاتمی، در پايان يکی از نماز جمعه های تهران ثبت است. همچنان که دستگيری و شکنجه شهرداران نواحی تهران برای اعتراف گيری ثبت است.
در ماجرای حمله به کوی دانشگاه در 18 تير 1378 نيز از جمله نقش آفرينان اصلی بود و اين درحالی است که اگر به پرونده قتل های زنجيره ای رسيدگی واقعی شود، نام او نيز در ليست متهمان آن قتل ها يافت خواهد شد.
او هنگامی دست به اين جنايات زد که فرمانده ضد اطلاعات نيروی انتظامی بود و برکناری‌اش از اين سمت نه بخاطر جنايات ياد شده در بالا، بلکه براثر فاش شدن چند فقره سرقت و تجاوز و در اختيار داشتن خانه هائی با حضور دختران فراری بود. سرانجام او را از فرماندهی ضد اطلاعات نيروی انتظامی برداشتند و به حکم رهبر رفت بر سر يک پست غير فرماندهی در بخش صنايع نظامی، تا آنکه احمدی نژاد آمد سر کار. درهمان انتصابات اوليه، نقدی که معلوم نيست چه نقشی کليدی در حزب پادگانی داشت به صحنه بازگشت و شد رئيس ستاد مبارزه با قاچاق!
او اکنون از اين سمت استعفا داده است، اما گروه خونی او با گروه خونی احمدی نژاد و مصباح يزدی و احمدی جنتی و آيت الله يزدی، حسين شريعتمداری، رحيم پورازغدی و ادامه اين طيف يکی است و ترديد نبايد داشت که اين گربه از اين بام هم چهار دست و پا به زمين می آيد و بزودی يک پست فرماندهی علنی و يا غير علنی به او خواهند داد.
آن زمان که فائژه هاشمی و يک معاون امنيتی وزارت اطلاعات در دادگاه شهادت دادند که سردار نقدی با عينک سياه درپايان نماز جمعه تهران رهبری گروه ترور عبدالله نوری و مهاجرانی را برعهده داشت، با آنکه باد در پرچم دولت خاتمی و اصلاحات بود، زور کسی به سردار نقدی نرسيد، امروز که دوره دوره اوست!