ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اجتماع در برابر استانداری
کارگران قوه پارس
11 ماه است حقوق نگرفته اند!

 
 
 
 

 

كارگران کارخانه قوه پارس قزوين، در اعتراض به پرداخت نشدن11 ماه حقوق معوقه و بلاتكليفی و سرگردانی يك ساله خود، مقابل استانداری قزوين جمع شدند.

در اين تجمع، تعدادی از كارگران به نمايندگی از بقيه كارگران به داخل استانداری رفته و با مسوولان استانداری گفت و گو کردند. قرار شد حداكثر تا 2 ماه ديگر 11 ماه حقوق معوقه كارگران از محل 2 وام اداره صنايع و معادن به ميزان 300 ميليون تومان و وام 100 ميليون تومانی از محل استانداری تامين شود.