ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اجتماع اعتراضی
کارگران آرتا ماشين اردبيل
 
 
 
 

 

كارگران آرتا ماشين اردبيل در واكنش به عدم پرداخت حقوق و مزايای خود، برای چندمين بار مقابل استانداری اردبيل اجتماع کردند.
اين تجمع اعتراضی ساعت ها به طول انجاميد و عدم پاسخگويی مسوولان استان باعث خشم کارگران شد. نيروی های انتظامی سعی در متفرق کردن کارگران کردند اما در تلاش خود ناموفق ماندند.
مديرعامل كارخانه ادعای ورشكستگی و عدم سود دهی كارخانه را دارد و با همين بهانه 4 ماه است حقوق کارگران را پرداخت نمی کند. شمار کارگران معترض در برابر استانداری اردبيل 120 تن گزارش شده است.