ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در کارخانه ها و دانشگاه ها
مقابله با کارگران
به سبک مقابله با دانشجويان
 
 
 
 

 

در پی تجمع اعتراضی چند هفته گذشته كارگران پارت سازان مشهد، مديريت اين کارخانه به سبک روسای دانشگاه های ايران به دستچين کردن کارگران فعال و اخراج آنها متوسل شد.
کارگران در درمقابل استانداری خراسان دست به تجمع زده بودند. تاکنون 6 تن از کارگران معترض حکم اخراج گرفته اند. با آغاز اين اخراج ها، کارگران اين واحد توليدی علاوه بر اعتراض نسبت به وضع حقوقی خود، اعتراض به اين اخراج ها را نيز آغاز کردند. 3 تن از كارگران اخراجی از اعضای شورای اسلامی كار و کارگران گفته اند که اکنون نگران امنيت شغلی خويش هستند.
کارگران معترض گفته اند که كارفرما حقوق آنها را كمتر از حداقل حقوق اعلام شده در قانون كار پرداخت می كند و از ابلاغ احكام نيز خودداری می کند.
برای ايجاد رعب و وحشت در کارخانه، شماری از نيروهای انتظامی در محل كارخانه حضور يافتند که اين نيز بر اعتراض و خشم کارگران افزود.