ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه جديد وزير اطلاعات
زنان، دانشجويان، معلمان
و هر معترضی براندازاست!

 
 
 
 

 

بدنبال اعتراض شماری از نمايندگان مجلس به اصطلاح "براندازی نرم" در باره دستگيری های اخير از ميان فعالان جنبش زنان و جنبش دانشجوئی، محسنی اژه ای وزيراطلاعات در يک مصاحبه گفت: وزارت اطلاعات با هر كسی كه عليه نظام و در جهت براندازی در اشكال مختلف فعاليت می‌كند برخورد می‌كند و تفاوتی ندارد كه با چه عنوان و چه تشكلی باشد.

اگر كسی قصد ضربه زدن نظام و براندازی نظام را داشته باشد وظيفه‌ی وزارت اطلاعات است كه با وی برخورد كند.