جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش جديد بازرسان اتمی
غنی سازی درايران هنوز جدی نيست
کنترل و راست آزمائی
نطنز و اراک خواست آژانس است

 
 
 
 
 

 

بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که اخيرا از ايران بازگشته اند، در گزارش خود اعلام كردند، ايران تزريق گاز اورانيوم به ‌١٣٠٠ دستگاه سانتريفيوژ برای غنی سازی را آغاز كرده است، اما غنی سازی هنوز آغاز نشده است و سانتريفيوژها تنها در فشار پايين فعال شده‌اند.  آژانس اتمی در نامه خود که متکی به گزارش بازرسی ماه اپريل گذشته است  از جمهوری اسلامی خواست تا مانع بازرسی ها از راكتور آب سنگين اراك نشود.  

در اين نامه بر ادامه و تکميل شدن بازرسی ها تاکيد شده و آمده است: آژانس از ايران می خواهد تا می‌خواهم برای راست آزمائی های مورد توافق هماهنگی‌های لازم را مراعات کند. اين همآهنگی ها شامل بازرسی های اعلام نشده، نصب ابزار نظارتی و كنترل‌ها در نطنز است. علاوه بر آن، بايد در راكتور تحقيقاتی هسته‌يی ايران در اراك نيز راست آزمائی صورت گيرد. اين استدلال مقامات ايرانی که فعاليت های اراک در مراحل ابتدايی است و زمان زيادی با دريافت مواد هسته‌يی فاصله دارد، توجيه ناپذير است.